Manifestarea s-a bucurat de prezenţa prof. univ. dr. Iovan Marţian, prorector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, conf. univ. dr. Marius Grec, decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Eugen Miculiţ, consilier al comunei Zăbrani, prof. Michael Szellner, director al liceului German Adam Muller Guttenbrunn, reprezentanţi Forumului German din Arad, cadre didactice, studenţi şi masteranzi.
Iniţiatoarea simpozionului a fost lect. univ. dr. Rodica Biriş, director al Centrului de Studii Germanice „Friedrich Schiller” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative, care a şi prezidat evenimentul.
Invitatul de onoare a fost prof. univ. dr. Otto Grefner, de la Universitatea din Munchen (Germania), care a ţinut o prelegere despre scriitorul şi publicistul austriac de origine română Adam Muller Guttenbrunn, născut în comuna Zăbrani, judeţul Arad.
Prof. univ. dr. Iovan Marţian, prerorector al UVVG, a transmis mesajul rectorului Aurel Ardelean. „Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pune un accent important pe relaţiile internaţionale, fiind conştientă că absolvenţii Universităţii vor fi competitivi pe piaţa forţei de muncă europeană. Pentru a satisface acest deziderat şi a veni şi în sprijinul minorităţii germane din Arad, care are o bogată tradiţie şi cultură, am înfiinţat Centrul de Studii Germanice „Friedrich Schiller”. În urma unui rodnic parteneriat cu Universitatea din Wiesbaden, dl. preşedinte Clemens Klockner a finanţat dotarea acestui Centru cu aparatură multimedia de ultima generaţie, permiţând realizarea unui învăţământ de o înaltă ţinută academică. Aici au loc atât cursurile studenţilor de la Limbi moderne aplicate, cât şi a masteranzilor de la masteratul „Limba Germană în Afaceri”, dar şi cursuri de limbă germană pentru orice nivel şi specializare. Ne bucurăm că printre partenerii noştri se numără cele mai vechi şi renumite universităţi din Germania şi din Europa ca: Universitatea din Heidelberg, Universitatea din Tübingen şi Universitatea din Viena. Colaborăm foarte bine cu Universităţile din Mannheim, Sindelfingen, Herdecke, Hannau şi München cu care derulăm proiecte comune”.
„Tema simpozionului de astăzi este edificarea unei mari personalităţi de cultură germană de pe meleagurile arădene, iar acest eveniment este posibil datorită prezenţei printre noi a unui alt mare om de cultură germană, de data aceasta contemporan cu noi – şi mai mult – concetăţean şi coleg cu noi. Îl numesc aici pe domnul profesor doctor Otto Grefner. Plecat din oraşul nostru în urmă cu peste 40 de ani, doctorul Otto Grefner a dobândit o mare notorietate internaţională, reputat istoric, autor a 16 cărţi de referinţă dintre care evidenţiem lucrarea „Adam Müller Gettenbrunn – viaţa şi opera”. Această carte a fost publicată la editura „Vasile Goldiş” University Press. Ne-am asumat astfel o datorie de onoare în a facilita cititorilor de limba română accesul la informaţii inedite din viaţa scriitorului şvab, născut în comuna Zăbrani, în urmă cu 158 de ani, aspecte pe care doctorul Otto Grefner le-a descoperit cu erudiţie şi competenţă, studiind documentele vremii, şi pe care le-a adus pentru prima dată la cunoştinţa publică”, se arată în cuvântul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, prezentat de prorectorul Iovan Marţian.

Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu