Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, în perioada 7-8 septembrie 2018, în colaborare cu Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad, cea de-a XX-a Conferință Euroregională DKMT, privind mediul și sănătatea.

Deschiderea festivă s-a desfășurat în Sala Regele Ferdinand din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în prezența reprezentanților din structurile administrative locale, medici, cadre didactice universitare și cercetători. Euroregiunea DKMT a fost reprezentată de către președintele în exercițiu, prof. univ. dr. Biljana Skrbic, de la Universitatea Novisad din Serbia, președinția DKMT fiind preluată, în urma alegerilor, de către d-na lect. univ. dr. Daniela Cârnațu, din cadrul UVVG.

Din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, au luat cuvântul președintele acesteia, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, și rectorul instituției, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, care au subliniat buna colaborare cu Universitățile partenere din cadrul DKMT, în cei 20 de ani de activitate. „A fost o ediție jubiliară, 20 de activitate a DKMT, care s-a constituit aici la Arad, prin profesorul Nagy, de la Universitatea din Szeged, profesorul Shnaider de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și subsemnatul, în calitate de rector din aceea vreme. Un bilanț al activității DKMT, care reunește medici din România, Ungaria și Serbia este extrem de pozitiv deoarece s-au desfășurat o serie de proiecte pe linie de medicină recunoscută de Consiliul Europei”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președinte și rector fondator al UVVG.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a precizat: „Lucrările și cercetările științifice prezentate de lectorii și doctoranzii participanți la conferință au fost deosebit de atractive, atât din punct de vedere al cercetării, cât și prezentările de postere. Ne-am bucurat foarte mult să îi avem alături de noi conducerile Casei de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate Publică, Direcției de Mediu, Colegiul Medicilor și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Toți acești factori vor beneficia de lucrările științifice prezentate în cadrul DKMT”.

„Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Aceasta face ca utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă și este de apreciat orice efort pentru descifrarea mecanismelor de acțiune și pentru diminuarea impactului negativ al factorilor de mediu. Efectele benefice apar în timp, urmare a unui efort conjugat al administrației, autorităților publice locale și ale specialiștilor în domeniul sănătății și protecției mediului”, a precizat lect. univ. dr. Daniela Cârnațu, din cadrul UVVG, organizator al evenimentului.

În acest context, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a subliniat: „Sănătatea și mediul sunt subiecte de maximă importanță pentru fiecare dintre noi și trebuie să le protejăm prin acțiuni inteligente și ferme, atât la nivel personal, cât și la nivelul comunității. Dacă luăm în serios această temă, trebuie să ne asumăm și lucruri mai puțin populare, prin decizii ferme de corectare atât a comportamentului uman,  cât și a sistemelor, respectiv a mecanismelor de lidership”.

Lucrările ştiinţifice s-au desfăşurat în Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, în patru sesiuni, unde lectori din România, Ungaria şi Serbia, au conferenţiat și prezentat postere de specialitate din domeniul sănătății și protecției mediului, precum: comportamentul alimentar ca factor de sănătate, mediul şi problemele de sănătate, riscurile emergente, strategii de viaţă şi provocările pentru sănătatea publică, în euroregiunea DKMT. În cadrul secțiunilor, a avut loc şi susţinerea comunicăriilor științifice ale doctoranzilor din cadrul Școlii Doctorale a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.