CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ,
MASTERAT ȘI DOCTORAT
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

SESIUNEA IULIE 2017 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

26 iunie – 29 iulie – înscrierea candidaților
30 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
31 iulie – afișarea rezultatelor finale
Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2017

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

01 septembrie – 27 septembrie – înscrierea candidaților
28 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
29 septembrie – afișarea rezultatelor finale

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2017, conform următorului calendar:

4 septembrie – 16 septembrie – înscrierea candidaţilor
25 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi
26 septembrie – proba de competență lingvistică
27 septembrie – examen de specialitate
28 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
29 septembrie – afișarea rezultatelor finale

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE MEDICINĂ, FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI
FACULTĂȚII DE FARMACIE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

Admiterea la studiile universitare de licență pentru toate programele din cadrul domeniului SĂNĂTATE se organizează, conform următorului calendar:

26 iunie – 29 iulie – înscrierea candidaților
31 iulie – susținerea testului de admitere
01 august – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
02 august – afișarea rezultatelor finale
02 – 03 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul Facultății de Medicină, Facultății de Medicină dentară și Facultății de Farmacie se va organiza a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2017, conform următorului calendar:

01 septembrie – 19 septembrie – înscrierea candidaților
21 septembrie – susținerea testului de admitere
22 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
25 septembrie – afișarea rezultatelor finale
25 – 26 septembrie – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu