Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad desfășoară în cadrul Programului ,,România, citește!” mai multe activități prin care sunt donate cărți pentru elevi care provin din medii defavorizate și pentru românii din afara granițelor țării.

Joi, 04.04.2019, s-a desfășurat acțiunea ,,Cărți pentru românii de lângă România!” prin care au fost donate cărți în limba română pentru românii din Ungaria, mai exact din Micherechi și din Gyula.

La Micherechi, unde există o comunitate bine conturată de etnici români, cărțile au fost donate Bibliotecii Comunale, care deservește atât Școala Generală Bilingvă de Naționalitate Română, cât și întreaga populație din localitate. Doamna bibliotecar șef Maria Petrușan a primit cu multă bucurie volumele și a precizat că este prima donație de carte în limba română realizată în această instituție. Doamna Petrușan deschide în cadrul bibliotecii un raft cu carte donată de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”.

Pentru membrii comunității românești din Gyula, cărțile au fost donate prin Redacția ziarului ,,Foaia românească”, cu sprijinul doamnei redactor-șef Eva Iova-Șimon.

Menționăm faptul că toate cărțile donate sunt tipărite la Editura ,,Vasile Goldiș” University Press. Pentru donarea cărților au fost aduse multumiri conducerii Universitatii de Vest ,,Vasile Goldis” din Arad, în mod deosebit Doamnei Rector prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, initiatorul acestui proiect.

Activitatea a fost coordonată de conf. univ. dr. Maria Sinaci – Facultatea de Științe Socio-Umane, Educatie Fizica și Sport UVVG.