Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Domnului Raoul VIZENTAL,

Președintele Comunității evreilor din Arad

 

Cu prilejul Sărbătorii Hanuka,

Vă doresc sincere urări de pace şi prosperitate dumneavoastră și tuturor membrilor comunităţii evreieşti din Arad.

Sărbătoare a luminii şi a biruinţei, Hanuka ne aminteşte de prezenţa sacrului în viaţa noastră de zi cu zi, întărindu-ne în credinţă şi speranţă.

Fiecare Sărbătoare ne face să fim mai aproape de valorile spirituale ale poporului evreu, pe care le apreciem şi le susţinem: dialogul, cunoaşterea de sine şi a celuilalt, solidaritatea, respectul pentru alteritate, întâlnirea dintre religii şi culturi.

Aprinderea lumânărilor Menorei este ritualul prin care cinstim memoria tuturor celor care s-au jertfit pentru libertate şi unitate și astfel împărtăşim speranţa în viitor, un viitor pus sub semnul unității în diversitate.

Hag Hanuka Sameah!

 

Cu respect deosebit,

Prof. univ. dr. Marius-Ioan GREC,

Director al Centrului de Studii Iudaice

”Academician Nicolae CAJAL” din Arad

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad

Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal”

Centrul de Studii Iudaice din Arad a devenit o prioritate a comunităţii academice, în special a celei care gravitează în jurul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Importantele mutații care se produc la nivelul mentalităţilor colective în epoca contemporană, joncţiunea care s-a realizat, la nivelul celor mai recente concepţii filozofice şi istorice, între iudaism şi creştinism, a condus la trecerea în penumbră a prejudecăţilor de milenii.

Scopul pe care Centrul de la Arad și l-a stabilit pentru a fi urmărit, este sintetizat foarte clar în puţine cuvinte, dar generoase în chiar preambulul Programului Centrului:„…antrenarea în activităţile sale a cât mai multe persoane din domenii cât mai variate, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea civilizaţiei şi istoriei poporului evreu, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi”.

La deschiderea centrului un rol important l-a avut Comunitatea evreilor din Arad, în special Preşedintele acesteia, ing. Ionel Schlessinger, care a răspuns cu mare plăcere iniţiativei Universităţii noastre. Deschiderea festivă, un gest formal, dar de o mare încărcătură emoţională şi culturală, a fost onorată de prezenţa a numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi politice locale, naţionale şi internaţionale. Cea mai emoţionată personalitate aflată la festivitate s-a dovedit a fi Ambasadorul statului Israel în România, doamna RODICA RADIAN GORDON.

 

IN MEMORIAM! Prof. Dr. Francisc Schneider MD, PhD, DHC

Articole

Centrul de Studii Iudaice de la Arad aniversează 10 ani de existență:

Publicații și alte manifestări culturale

Galerie foto