Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Proiecte de cercetare

Proiecte cu finanţare locală
Proiecte cu finanţare națională
Proiecte cu finanţare internațională