Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

HURO/1001/098/2.3.2.

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad – România, în calitate de Partener de Proiect şi Federaţia Asociaţiilor de Ştiinţă şi Tehnică, filiala din Nyiregháza – Ungaria, în calitate de Lider de Proiect implementează proiectul cu titlul ”Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă din judeţele Szabolcs Szatmár Bereg şi Satu Mare”, cod proiect HURO/1001/098/2.3.2..

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei abordări comune, transfrontaliere, privind integrarea pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate social din judeţele Szabolcs Szatmár Bereg şi Satu Mare, privind dezvoltarea unui sistem comun de transpunere în practică a principiului învăţării de-a lungul întregii vieţi. Experţi din ambele ţări vor colabora pentru a dezvolta programe de instruire dedicate persoanelor dezavantajate social, care nu au competenţele necesare a se integra pe piaţa muncii.

Proiectul se adresează persoanelor de etnie romă din cele două judeţe, obiectivele specifice ale proiectului referindu-se la obţinerea, de către 29 de persoane din această categorie, a competenţelor necesare de intrare pe piaţa muncii.

Activităţile principale ale proiectului sunt: elaborarea unui program comun de instruire, având câte o componentă aplicabilă în ambele ţări şi câte o componentă specifică, naţională; cursuri de calificare în meseriile de sudor şi zugrav pentru persoanele de etnie romă; acţiuni de vizibilitate şi promovare.

Proiectul se derulează până la finele anului 2012, prin Programul de Cooperare Tranfrontalieră Ungaria – România 2007-2013 şi co-finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Persoană de contact: conf.univ.dr. Mircea Teodoru, – responsabil de proiect, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, telefon 0261-716230, e-mail: teodoru@europe.com.