Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Proiectul FYGO

Proiectul “Feeling Younger by Getting Older”

Proiectul “Feeling Younger by Getting Older” – Cum să te simţi tânăr îmbătrânind – este finanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning Programme, subprogramul Parteneriate Grundtvig pentru Învăţare.

Proiectul se desfăşoară în perioada August 2012 – Iulie 2014.

Folosirea tehnologiei moderne în viaţa de zi cu zi cunoaşte o dezvoltare rapidă şi ca urmare creează o distanţă considerabilă între generaţii: tinerii sunt mult mai rapizi şi mai buni decât cei în vârstă.

Datorit faptului că populaţia Europei, cuprinzând persoanele care au trecut de cincizeci de ani, se află într-o continuă creştere, considerăm că această distanţă poate fi redusă printr-o mai bună comunicare între generaţii şi prin schimbul de informaţii şi cunoştinţe practice.

In plus, exista forte multe activităţi care îi pot ajuta pe cei în vârstă să joace un rol important în societate, cum ar fi munca de caritate ( pentru animale, pentru mediul înconjurător, copii cu handicap, etc.) munca pentru promovarea artei şi a culturii ( teatru, pictură, cinema, scrierea de memorii) şi multe altele.

Proiectul are următoarele obiective principale:

  • Să promoveze crearea unei culturi a îmbătrânitului activ ca parte integrantă a procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii;
  • Să ofere oportunităţi de angajare şi participare activă în viaţa socială şi familială a persoanelor care au trecut de cincizeci de ani, prin activităţi de voluntariat, învăţare, perfecţionare, sport şi expresie culturală;
  • Să implice generaţia tânără în aceste activităţi.

Proiectul îşi propune să dezvolte cooperarea între generaţii pentru stabilirea unei liste de priorităţi valabile în întreaga Europă.

În cei doi ani cît va dura implementarea proiectului, partenerii vor aduna exemple de bune practici în folosirea tehnologiei moderne pentru o îmbătrânire mai activă, voluntariat şi participare socială din ţările pe care le reprezintă pentru a putea fi transmise şi implementate în întreg spaţiul European.

Domeniile de interes sunt: găsirea unor noi posibilităţi de angajare, interesul pentru sănătate, serviciile sociale, învăţarea la o vârstă adultă, voluntariat, tehnologie modernă şi servicii de transport pentru persoane cu handicap.

Activităţile din cadrul proiectului le vor permite partenerilor să genereze modalităţi eficiente şi practice prin care persoanele în vârstă pot fi învăţate să folosească resursele ICT şi le va oferi posibilitatea de a purta un dialog cu tânăra generaţie folosind Tehnologia Spaţiului Deschis.

Proiectul are ca scop final redactarea unei cărţi în format electronic care să conţin toate informaţiile obţinute şi să ofere celor interesaţi un ghid al celor mai bune soluţii.

Consorţiul proiectului este format din 15 parteneri demonstrând astfel o mare diversificare conferind ideii proiectului o largă deschidere europeană şi o importantă dimensiune multiculturală.

Web: http://supa.uvvg.ro/cercetare/ | www.feeling-younger.eu

gri COORDONATOR ITALY Sharing Europe

PARTNERI:

BULGARIA Children Alliance of Development
CYPRUS EMRBI (EuroMed Research Business Institute)
CZECK REPUBLIC EAICY
FINLAND Inkerin kulttuuriseura
GREAT BRITAIN Aspects Training and Project Development C.I.C.
GREECE Youthnet Hellas
ITALY Sharing Europe
LITHUANIA VSI “Ziniu kodas”
NETHERLANDS University of Twente
NORWAY Karmøy Frivilligsentral IOGT
POLAND The Centre of Continuing Learning in Chojnice
PORTUGAL Instituto Antão Pereira
ROMANIA Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad
SLOVAKIA ESTRA foundation n. o.
TURKEY Kirsehir Milli Egitim Mudurlugu