Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Proiecte cu finanţare națională

 • Procese inflamatorii ale unităţii neurovasculare în îmbătrânirea cerebrală PN-III-P4-ID-PCE-2016-0408
 • Interacțiunea pericitelor cu celulele de melanom și carcinom mamar în timpul formării metastazelor cerebrale PN-III-P1-1.1-TE-2016-1352

 • Initierea unei noi game de produse fitoterapeutice in portofoliul de produse al companiei S.C. PlantExtrakt SRL – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0100
 • Nanoparticule de seleniu imbogațite cu probiotice ca alimente funcționale împotriva toxicității induse de metale grele – PN-III-P2-2.1-PED-2016-1846
 • Cercetare colaborativă, progres tehnologic și filozofie experimentală în Europa secolului al XVII-lea: Cercul lui Hartlib și apariția „noii știinte”, PN-II-RU-TE-2014-4-0694
 • Evaluarea aplicabilității clinice a unor biomarkeri ADN în managementul tratamentului personalizat în cancerul de prostată, PN-II-RU-TE-2014-4-2854
 • Resursele naturale si dezvoltarea sustenabilă a zonei Oas, judetul Satu Mare, PN II-RU-TE-2014-4-1552
 • Developing new graphene-polymercomposites biomaterials for scaffold fabrication with aplicability in bone repair by coupling multiscale molecular modelling and experiments, PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1538
 • Screeningul toleranţei la salintate a unor populaţii locale de legume în vederea conservării potențalului genetic și a biodiversităţii, PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0965 / nr. 92/2012; www.s-stress.ro
 • Proiectarea si dezvoltarea de sisteme “drug delivery” bazate pe ciclodextrine cu scopul de a imbunătăți activitatea antifibrotică a crisinei in bolile cronice hepatice PN-III-P2-2.1-PED-2016-1644
 • Cercul Hartlib și progresul cunoașterii: raspândirea cunoașterii în Europa mijlocului de secol al XVII-lea PN- II-RU-PD-2011-3-0083
 • Obținerea unor nanocompozite/nanocristale cu aplicații în biotehnologie, agricultură, alimentație, sănătate și protecția mediului, 18/10.10.2005
 • Evaluarea gradului de poluare acvatică prin biomarkeri de apoptoza și biosenzori celulari în vederea biomonitorizarii bazinului Dunării și aprecierii calității produsului alimentar de origine piscicolă, 11/2005
 • Corelații structural-funcționale privind efectele unor extracte bioactive de Chelidonium majus și Berberis vulgaris la nivel hepatic și renal, 64/2005
 • Analiza integrată a componentelor de mediu, identificarea, monitorizarea si managementul ecosistemelor degradate în zona de Vest a României, 63/2005
 • Studiul ecosistemelor de sărături din vestul României în vederea dezvoltării durabile, 3GR/2006
 • Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului acestora asupra sistemelor de agricultura, crearea de noi genotipuri si tehnologii necesare unei dezvoltări durabile – patentarea unei gene de rezistență la salinitate, 35/2006
 • Mecanisme moleculare implicate în preconditionarea cardiacă prin anestezice volatile: de la identificarea țintelor moleculare în miocardul de sobolan la precizarea mecanismelor ce mediază efectul protectiv la nivelul miocardului uman, 134/2006
 • Studiu ecologic complex privind nisipurile din nord-vestul României în vederea înfiintarii unei arii protejate transfrontaliere, 88/2007
 • Cercetari privind implicarea unor xenobiotice în patologia hepatica si hepatoprotectia realizată prin bioprotectori naturali de origine vegetală, 89/2007
 • Dictionarul Tezaur al Limbii Române în format electronic
 • 91_013/2007, Strategii integrate pentru reducerea efectelor negative ale secetei, arsitei si infestarii cu lupoaie la floarea-soarelui, 2480/2007
 • Noi strategii terapeutice alternative ale imunosenescentei și senescentei precoce, 41-057/2007
 • Rolul ablatiei cu radiofrecventa în abordarea terapeutică a flutterului atrial, 41-076/2007
 • Nanoparticule hepatoprotectoare cu biodisponibilitate crescută
 • PNII/62072/2008, Noi metode de evaluare a sanogenezei produselor de origine piscicolă în vederea creșterii securității alimentare și asigurarea protecției sanitar-veterinare, 52121/2008
 • Cercetări de identificare și de valorificare a bioformelor de Trichogramma din agro- și silvo- ecosisteme, impactul si managementul introducerii nanomaterialelor bioactive în tehnologia de înmultire a oofagului, 52128/2008
 • eLearning – a Technology of the Future, 31/21.04.2008, cod 60
 • Dynamic Modeling of The Human Upper Limb, 190/4.11.2008, cod 42
 • Analiza nivelului de acceptabilitate a populației rurale din județul Cluj cu privire la utilizarea Centralelor automate pe baza de energie regenerabila, 141667
 • Explorarea sistemului biologic integrativ implicat în efortul muscular maximal, 42159/2008
 • Casa lui Solomon: Filosoful rege și pedagogia virtuții. Utopiile modernității ca proiect educativ, 872/26.01.2009