Certificat de calitate

Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad, este institutie de învatamânt superior acreditata, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de învatamânt, autonoma, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutia României.

Certificat IQnet

Certificat SRAC