Comisia de calitate

Comisia Senatului universitar pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii în anul univeristar

Preşedinte: Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universitatii

Membrii:
Prof.univ.dr. Schebesch Klaus Bruno
Conf.univ.dr. Pop Calin
Conf.univ.dr. Totolici Bogdan
Prof.univ.dr. Galajda Zoltan – reprezentant al minoritatilor
Mirco Maschio – reprezentantul anganjatorilor
Dinca Patricia – reprezentant al studentilor

Politica de calitate