Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a găzduit, în perioada 15-17 aprilie, prima conferință internațională pe teme de traductologie și interpretariat, pusă sub genericul ,,Traducere vs. Interpretariat – factor uman vs. traducere modernă asistată de calculator – realităţi ale pieţei forţei de muncă”, în organizarea Departamentului de Limbi Moderne aplicate din cadrul UVVG.

La deschiderea oficială a conferinței internaționale, care a avut loc vineri, 15 aprilie 2016, au participat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Vanda Stan, directorul Departamentului de limbi moderne aplicate din cadrul UVVG, conf. univ.dr. Cristian Bențe, prorector, conf. univ. dr. Cristian Măduța, prodecan, cadre didactice și numeroși studenți.

Invitații de onoare au fost doamna Valeria Aliperta, din Anglia, Directorul Departamentului Relații Externe din cadrul IAPTI- Asociația Internațională a Traducătorilor și Interpreților Profesioniști, prof. Michael Farrell din Italia, de la Universitatea IULM din Milano.

Conferință-internațională-pe-teme-de-traductologie-și-interpretariat-organizată-în-premieră-de-UVVG-3

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a transmis Salutul președintelui Universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean și salutul dlui. președinte al Senatului, prof. univ. dr. Sorin Bașchir și a felicitat comitetul de organizare al conferinţei. „Prof. univ. dr. Vanda Stan, merită cele mai sincere aplauze pentru dinamismul și eficacitatea cu care reușește să se implice în fiecare dintre acțiuni și iată, să inițieze această acțiune nouă și deosebit de atractivă, fapt care înseamnă foarte mult pentru Facultatea din care face parte și pentru Universitatea noastră. De asemenea, felicit colectivul de organizare, care s-a implicat foarte mult în realizarea acestei conferințe, colegii de la Departamentul de limbi moderne aplicate. Ne bucurăm să avem o manifestare și în acest domeniu, care iată prinde avânt în cadrul Universității noastre”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

Prof. dr. Vanda Stan, directorul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate din cadrul UVVG, a declarat că „suntem foarte mândri de această conferință internațională deoarece, pentru domeniul limbilor moderne aplicate, a fost o manifestare de prim rang, extrem de căutată la ora actuală pe întreg spațiul european. Pentru noi a fost foarte important faptul că toate organizațiilor de profil din lume ne-au acordat sprijinul în organizarea conferinței, nu doar Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, care a fost în permanenţă alături de noi. Semn al acestui sprijin a fost prezența doamnei Valeria Aliperta din partea IAPTI și a domnului  Michael Farrell care sunt și reprezentanți  ai mai multor Asociații de traducători și interpreţi profesionişti. Sperăm că am fost de folos tuturor celor interesați, în meseriile foarte mult căutate la ora actuală – traducător, interpret, interpret de conferință, toate cu posturi în spațiul european și foarte multe posturi la Bruxelles. Acesta este motivul pentru care există şi interes pentru masteratul pe care urmează să-l organizăm, «traducător specializat și interpret pentru conferințe internaţionale»”.

Conferință-internațională-pe-teme-de-traductologie-și-interpretariat-organizată-în-premieră-de-UVVG-2

„A fost o mare bucurie să ne aflăm în fața unei săli pline, cu ocazia inaugurării lucrărilor acestei interesante conferințe. În calitate de decan interimar al Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, mi-am dorit să realizăm, împreună cu doamna director de departament, prof. univ. dr. Vanda Stan, o revigorare a acestui domeniu extrem de important legat de limbile moderne aplicate și de meseria de traducător și interpret. Această conferință a venit să confirme o activitate începută în cursul anului trecut. Este o muncă deosebită depusă de cei implicați în comitetul de organizare și doresc să îi felicit”, a declarat Cristian Bențe, prorector al UVVG.

Comitetul de organizare al conferinței a fost format din : Prof.univ.dr.Vanda Stan, Conf.univ.dr. Stancuta Dima Laza, asist.univ.dr. Diana Brade, B.A., M.A. Bianca Profir, si asist.univ.drd. Raul Pașcalău, care este și coordonatorul filialei IAPTI în România.

 

Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu