“Vasile Goldiş” Western University of Arad, a fortress of Transylvanian Euro-regional science and culture.

Legal Framework

The “Vasile Goldiș” Western University of Arad is an accredited higher education institution, legal entity of private law and public interest, part of the national education system, academically and economic-financially autonomous, based on the private property, guaranteed by the Romanian Constitution.

The “Vasile Goldiș” Western University of Arad develops its activity according to the provisions of the Romanian Constitution, of the Law no Nr. 88 on the accreditation of the higher education institutions and on diplomas recognition of December 17, 1993 *** re-published with subsequent amendments; of the Law on its establishment no. 240/2002; of the Law no. 288 of June 24, 2004, on the organization of the academic studies, of the Law on National Education no. 1/2011, with subsequent amendments; of the Government Decision no. 376/2016 of May 18, 2016, with subsequent amendments; of the Government Decision no. 402/2016 of June 2, 2016 with subsequent amendments; of the University Charter endorsed by the MNESR; of the MNESR Disposition no. 3619/April 8, 2016 on confirming prof Cotoraci Coralia-Adina, MD, PhD, as rector of the “Vasile Goldiș” Western University of Arad, as well according to the applicable law in the field of higher education.

Below are PDF files
Below are PDF files

Cod de etica in cercetarea stiintifica
Cod de etica in cercetarea stiintifica
Codul drepturilor și obligaţiilor studentului
Codul universitar al drepturilor și obligaţiilor studentului
Regulament studii postuniversitare
Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Regulamentul căminului studenţesc
Regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului studenţesc
Codul privind asigurarea calității educației
Code of quality assurance of education
Regulament activitate profesională a studenților
Regulament activitate profesională a studenților
Regulament ințierea programelor de studii
On the Approval of the Regulations on Initiating, Approving, Monitoring, and Regular Evaluation the Study Programs, in Reviewed Form
Regulament întocmire state funcții
Regulament întocmire state funcții
Regulamentul arhivei
Regulamentul de organizare și funcționare a arhivei
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulament privind activitatea secretariatelor
Regulament privind activitatea în cadrul secretariatelor
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ și/sau cercetare a cadrelor didactice sau cercetătorilor
Regulament de acordare a premiilor
Regulament de acordare a premiilor diplomelor medalilor și distincțiilor Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad”
Regulament Erasmus
Regulament privind mobilitatile in cadrul programului comunitar Erasmus
Regulament ocupare post vacant
Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Regulament de organizare a tipografiei
Regulament de organizare și funcționare a tipografiei Universității de vest Vasile Goldiș
Regulament de organizare a Biroului de scientometrie
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de scientometrie
Regulament - cadru a departamentelor
Regulament – cadru de organizare și funcționare a departamentelor din facultăți
Regulament privind evaluarea pentru personalul didactic
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.
Below are PDF files

Codul de etică
Code of ethics