Depunerea de dosare de candidatura se va face din 13 ian. 2020 până în 20 feb. 2020 inclusiv, la Biroul de Proiecte Comunicate (Campus UVVG, Parter, biroul B7)

Program: Luni-Joi 13-16 si Vineri 11-13

Candidatul va depune la Biroul de Programe Comunitare aplicatia conţinând următoarele documente:

 • Formular de înscriere – completat la Birou
 • Scrisoare de intenţie (redactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile);
 • Curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile), recomandabil în format european cu fotografia inserată. Formularul recomandat este disponibil online la adresa: www.europass-ro.ro (secţiunea formulare şi exemple).
 • Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată: certificate lingvistice (fotocopii); atestate profesionale (fotocopii); diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte extra-curriculare etc. (fotocopii);
 • Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (opțional).
 • Atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile / se va desfăşura activitatea în instituţia pentru care se optează (câte un atestat pentru fiecare zonă lingvistică, dacă există mai multe opțiuni) – Sunt exceptaţi de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică studenţii care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care urmează a se efectua mobilitatea.

Criterii de eligibilitate:

 • este cetăţean român sau student internaţional înmatriculat la UVVG, cu domiciliul în România sau recunoscut de ţara în care el/ea este rezident ca refugiat, apatrid sau rezident permanent;
 • este înmatriculat ca student la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (noţiunea de student include în această accepţiune: absolvent al anului I la momentul plecării sau masterand);
 • își păstrează statutul de student al UVVG Arad până la momentul încheierii perioadei de mobilitate;
  rezultate academice bune (integralist, minim media generală 7.00).