În conformitate cu prevederile art. 168, alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează̆ și în format digital. Teza de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor.” Numele şi prenumele studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat sunt elemente obligatorii şi implicite ale Tezei de doctorat.

Vă informăm că în urma unor dezbateri şi discuţii purtate între instituţiile abilitate, baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susţinute începând cu anul 2016, urmează să fie făcută publică.

Găsiţi mai jos informarea transmisă de către ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) referitor la această problemă.
Vizualizați informarea aici.

În acest context, vă rugăm să ne transmiteţi la IOSUD-UVVG (scoaladoctorala@uvvg.ro) o cerere argumentată în cazul în care doriţi să refuzaţi implementarea acestor normative.