Cu privire la evenimentul științific internațional organizat de Fundația Universitară “Vasile Goldiș”din Arad filiala Satu Mare și Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, în perioada 6-9 noiembrie 2019 la Carei, județul Satu-Mare, în memoria profesorului universitar doctor AUREL ARDELEAN, rectorul fondator al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad precum și al fundației Universitară “Vasile Goldiș”.

Acest eveniment se desfășoară în cadrul proiectului “Exercițiu de cunoaștere a trecutului, înțelegere a prezentului și prefigurare a viitorului județului Satu Mare” finanțat de către Consiliul Județean Satu Mare din bugetul pe anul 2019, domeniul Cultură.

Partenerul principal al evenimentului este consiliul Județean Satu Mare, alături de Muzeul Județean Satu Mare, Academia Română – Institutul de Prognoză Economică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, Primăria Municipiului Carei, Muzeul Municipal Carei, Direcția de Sport și Cultură Carei, Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Satu Mare și Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural “Grof Karolyi”

Evenimentul științific internațional ECONOMIE-ISTORIE-SOCIETATE constă în două secțiuni principale:

  1. ECONOMIE ȘI SOCIETATE: Conferința “Dezvoltare regională durabilă prin competitivitate, inovare și capital uman”, ediția a VI-a;
  2. ISTORIE: Anul 1919 în istoria Transilvaniei.

Fiecare secțiune include subsecțiuni pentru doctoranzi, post-doctoranzi, tineri cercetători șistudenți.

Conferința propune dezbaterea legăturii dintre ECONOMIE, ISTORIE și SOCIETATE, în cadrul unor teme de cercetare pluri – și  interdisciplinară: bio-economică, istoria Transilvaniei, societate și geopolitică, modele de dezvoltare regională durabilă, inovare, capital uman, educație, științele mediului și științele vieții, resurse și politici regionale pentru dezvoltarea durabilă, societatea informațională și noile tehnologii.

Evenimentul are invitați din partea Universității Naționale din Ujghorod, Ucraina, Facultatea de Istorie și Relații Internaționale și Facultatea de Științe Economice, alături de reprezentanți ai Facultății de Economia Afacerilor și Antreprenoriat din Belgrad, Serbia, Universității din Oradea, Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj Napoca, Muzeului din Oradea, Arhivelor Naționale, serviciile din Maramureș, Sălaș și Bihor.