Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Departamente

Departamentul pentru Asigurarea Calității
Departamente UVVG
Departamentul de Studii Masterale IOSUM
Departamentul de Relații Internaționale
Departamentul de Invățământ la Distanța și Frecvență Redusă
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D)