Zi de sărbătoare pentru comunitatea academică din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa al UVVG domnului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” București, distinsă personalitate a învăţământului superior românesc, unul dintre specialiștii cu amprentă distinctă în domeniul relațiilor internaționale și studiilor de securitate.

În deschiderea manifestării, care s-a desfășurat în Sala Ferdinand din cadrul Primăriei Arad, domnul conf. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului Universitar, a subliniat, în prezența Comisiei de Analiză, al cărui președinte a fost doamna prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a membrilor Senatului, studenților și invitaților – primarul Călin Bibarț, prefectul Aradului – Gheorghe Stoian, excepționala activitate de cercetare științifică și academică a domnului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” București.

La baza deciziei Senatului Universitar, privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, au stat considerente legate de extraordinara contribuție a domniei sale în domeniul științific al Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene, dar și calitățile de manager pe care le-a dovedit în edificarea unor structuri academice de succes în învățământul superior românesc.
„Nu în ultimul rând, se impune să amintim rolul formator fundamental și impactul deosebit asupra studenților și a cadrelor didactice ale universității noastre, pe care l-au avut conferințele organizate cu ritmicitate, la Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport și care au generat fără excepție, o energie intelectuală remarcabilă. Domnul Rector a încurajat și susținut personal dezvoltarea specializării RISE în cadrul universității noastre, contribuind astfel la pregătirea a numeroase generații de specialiști în domeniu. De asemenea, Domnul Rector a inițiat conferințe naționale și internaționale și a participat activ la numeroase proiecte ale UVVG”, a precizat domnul conf. univ. dr. Sorin Bașchir, președintele Senatului UVVG.

Doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a subliniat, în „LAUDATIO”, activitatea științifică deosebită a domnului profesor Adrian Liviu Ivan, care „este ilustrată de lista impresionantă de cărți și articole de specialitate, participarea la conferințe naționale și internaționale, derularea de proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională, participarea în colectivele redacționale a unor prestigioase reviste din domeniu, coordonarea unor valoroase teze de doctorat în domeniile Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene și a Studiilor de securitate”.

Un alt domeniu în care domnul profesor Adrian Liviu Ivan a înregistrat rezultate deosebite este cel al managementului universitar. Astfel, în perioada 2012- 2017 a îndeplinit funcția de director al Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, calitate în care a contribuit la înființarea și dezvoltarea de noi specializări în domeniile Relații Internaționale, Studii Europene, Studii de Securitate, atât la nivelul studiilor de licență, cât și la cel al studiilor masterale. Domnia sa și-a întregit experiența de conducere în calitate de Director Executiv al Institutului de Studii Internaționale al UBB și de director al Centrului ”Altiero Spinelli” de Studiere a Organizării Europene al UBB. De asemenea, din anul 2012 până în prezent domnia sa este membru în Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) al UBB, iar între anii 2011-2012 a fost director interimar al Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate.

„Un capitol special din evoluția profesională a domnului profesor Adrian Liviu Ivan îl reprezintă activitatea domniei sale în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București. Începând cu anul 2015, domnia sa devine profesor asociat al acestei prestigioase instituții de învățământ superior, iar din anul 2017 preia onoranta misiune de Rector al Academiei. Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” îndeplinește o dublă misiune, aceea de structură esenţială a Serviciului Român de Informații și totodată de instituție de învățământ superior. Pornind de la acest dublu rol, nucleul de activitate al Academiei constă în activități de educare și formare a viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, de furnizor de programe specifice pentru societatea civilă, precum și de cercetare și cunoaștere aprofundată a domeniului studii de intelligence și de securitate, așa după cum chiar instituția mai-sus menționată se prezintă în mod oficial. Domnul Rector Adrian Liviu Ivan a adus în cadrul Academiei Naționale de Informații întreaga sa expertiză științifică, în domenii precum Studiile de securitate și Relațiile internaționale, dar și competențele domniei sale de management universitar și le-a pus în slujba unei viziuni, aceea de a clădi școala românească de intelligence și de a face din Academia Națională de Informații una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de profil pe plan național și internațional.
Legătura domniei sale cu comunitatea academică a universității noastre și, mai larg, cu Aradul, s-a consolidat temeinic, pas cu pas, prin felul în care a înțeles, neobosit, să împărtășească cu noi toți, elanul intelectual al găsirii unor răspunsuri la frământările, la întrebările, la tectonica societății, a lumii politice, a extraordinarei construcții europene a cărei parte suntem. Dincolo de schimburile dinamice de idei, domnul rector a transmis celor care au avut șansa de a se așeza în proximitatea intelectuală a domniei sale, atașamentul pentru un anumit mod de viață și mai ales, pentru o anumită formulă de a înțelege fenomenele, lucrurile, viața în ansamblul său: și anume, cu cartea în mână, cu deschidere și curiozitate pentru toate dilemele care animă intelectualitatea vremii noastre, într-o solidaritate a spiritelor aflate în căutarea tenace a valorilor autentice.

Este o relație care a început încă din anul 2011, când domnul profesor, fidel crezului său de a dezvolta la nivel național o rețea de programe de studii în domeniul Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene a poposit și la Arad, la universitatea noastră. Din acel moment ne-a molipsit pe toți cu entuziasmul său, cu dorința sa de face lucruri noi, pe care ne-a insuflat-o aproape fără să ne dăm seama. Domnul profesor a devenit astfel, o parte a sufletului universității noastre, o prezență mereu elegantă și dinamică, emanând acea energie a gândirii libere de constrângeri, curajoase și demne, care constituie, fără doar și poate, apanajul intelectualilor cu reală vocație.

„Mărturisesc că, de fiecare dată când mă întâlnesc cu domnul Rector acest sentiment se repetă, mă simt în prezența magisterului și redevin cu plăcere, pentru o clipă, discipolul dornic să afle ceva nou. Și întotdeauna am aflat ceva nou, fie că e vorba de o nouă evoluție pe scena internațională, de un autor nou despre care vorbește cu pasiune sau, de ce nu, despre ultimele noutăți din lumea medicală. Dar cel mai mult vorbește despre trăinicia relației de prietenie cu domnul Rector faptul că, a spus „prezent” cu o vorbă și un sfat, nu numai în momentele de bucurie, ci și în cele de greutăți și încercări. Iar această prietenie este de neprețuit”, a declarat doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

„Acordarea înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului profesor Adrian Liviu Ivan, rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” reprezintă un moment de bucurie și onoare, dar și de colaborarea frumoasă, de prietenie și ştiinţifică, care durează de aproape 10 ani. Îl felicităm pe domnul rector și suntem deosebiți de onorați pentru că, începând de astăzi (n.n. 12.12.2019), domnul profesor Adrian Liviu Ivan face parte din corpul nostru academic. Sperăm că această dragoste de știință și studii europene și relații internaționale și strategii de securitate pe care le-a insuflat tuturor, colegilor noștrii din corpul academic, studenților și doctoranzilor să continue în proiectul pe care l-am construit împreună”, a subliniat doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Domnul prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a declarat: „Mă onorează această înaltă distincţie acordată de comunitatea academică din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, precum și de chemarea mea de transformare a UVVG, care se anunță destul de dinamică și competitivă pentru viitorul academic din România. Este un argument, în plus, să susțin, în continuare, seria de conferințe de interes pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și comunitatea arădeană, legate de securitatea urbană și de transformările care au loc la nivelul Alianţei Nord – Atlantice și a Uniunii Europene”.