Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad i-a acordat, zilele trecute, titlul de Doctor Honoris Causa, domnului prof. univ. dr. MIRCEA BEURAN, Președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, distinsă personalitate a învăţământului superior medical din România.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a subliniat faptul că, la baza hotărârii Senatului Universității, stă, „fără îndoială, excepționala activitate științifică în domeniul științelor medicale și recunoașterea prin premiile obținute pentru opera sa științifică”.

„Domnul profesor universitar doctor Mircea Beuran s-a remarcat cu o bogată activitate ştiinţifică, înregistrând rezultate deosebite în activitatea profesorală şi managerială, dar și ca mentor și dascăl pentru viitoare generații de medici. Domnia sa este o personalitate academică reprezentativă a învățământului superior medical care, cu competență profesională, și-a pus amprenta pe optimizarea calității sectorului medical românesc de chirurgie generală. În calitate de ministru al Sănătății a pus accentul pe dezvoltarea calității actului medical și pe pregătirea continuă a personalului medical. Preocupările domniei sale au avut o abordare transdisciplinară, domnul prof. univ. dr. Mircea Beuran abordând cu interes și alte domenii medicale, fiind permanent interesat de îmbunătățirea stării de sănătate a populației și de modernizarea serviciilor medicale, dar și de calitatea învățământului medical ca președinte al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Prof. univ. dr. Mircea Beuran, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a subliniat buna colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, precum și cu Institutul de Științe ale Vieții din cadrul UVVG.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a precizat: „Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București este prima universitate de medicină și farmacie din România, bucurându-se de un binemeritat prestigiu şi recunoaştere în mediul academic național și internațional, renume purtat de generații întregi de medici de excepție ale căror performanțe vibrează în lumea întreagă. Personalități precum George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, I.C. Parhon, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Toma Ionescu, Nicolae Paulescu au făcut ca numele Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” să ocupe un loc prestigios în rândul universităților de medicină ale lumii”.

Domnul Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran s-a născut la 5 iunie 1953 în comuna Bumbești Jiu, județul Gorj. Domnul prof. univ.dr. Mircea Beuran și-a dedicat activitatea profesională și științifică dezvoltării chirurgiei în România, promovând și încurajând elaborarea de materiale și de ghiduri care să îi ajute în cariera profesională pe tinerii medici.

A obținut titlul de Doctor în Științe Medicale în anul 1999 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București cu teza de doctorat „Managementul chirurgical al pancreatitei acute.

Printr-o intensă activitate academică şi ştiiţifică, reflectată în bogatul Curriculum Vitae al Domniei Sale, a urcat în ierarhia academică devenind Şef de lucrări chirurgie generală (1994-2000), Conferenţiar universitar chirurgie generală (2000-2005) în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

În anul 2005 devine Profesor universitar de chirurgie generală în cadrul aceleiași Universități, iar în anul 2007 este conducător de doctorat, din anul 2012 fiind și Directorul Departamentului 10 Chirurgie, iar în anul 2016 a fost ales Președintele Senatului Universitar al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila.

Tot în anul 2016, dl. prof. univ. dr. Mircea Beuran a devenit Membru titular al Academiei de Științe Medicale, cu doar un an înainte fiindu-i recunoscută activitatea profesională și științifică de către American College of Surgeons al cărui membru a devenit la 1 octombrie 2015,

În anul 2016, Marea Lojă Națională din România i-a acordat Premiul „Carol Davila” pentru Medicină. A primit numeroase premii pentru rezultatele cercetărilor medicale efectuate, cum ar fi premiul „Victor Babeș” acordat în anul 2014 de către Academia Română pentru lucrarea „Managementul Selectiv Nonoperator al Leziunilor Viscerale Abdominale la Pacientul Politraumatizat.

În anul 2002, i-a fost acordat Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Domnul Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran se află în comitetele științifice și a fost este membru al multor asociaţii ştiinţifice și profesionale importante: redactor șef al Revistei Chirurgia (Online ISSN: 1842 – 368X), Mai 2014, președinte al Societății Române de Chirurgie, Mai 2014, este membru al comitetului editorial al revistei Moldovan Journal of Health Sciences. Founder Public, Institution State University of Medicine and Pharmacy ”Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova, membru în Comitetul Editorial Journal of Surgical Sciences, Carol Davila University Press, este coordonator al activității de doctorat in colaborare cu Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie aplicată și știința materialelor. Domnul prof. univ. a fost membru în comisia de avizare la UEFISCDI – Programul 4, „Parteneriate în domeniile prioritare” – Domeniul 4, Sănătate, Manager General al Spitalul Clinic de Urgență București.

Domnul profesor a desfășurat o intensă activitate de susținere și de dezvoltare a serviciilor medicale în calitate de Președinte al Comisiei Specialităților de Chirurgie din Ministerul Sănătății, ca ministru al Sănătății, dar și în calitate de Conilier de stat, medic personal al Președintelui României în cadrul Administrației prezidențiale 2000-2003.

Preocupările domniei sale au fost interdisciplinare, cercetările sale abordând aspecte de nutriție, de traumatologie, medicină de urgență. Domnul prof. univ. dr. Mircea Beuran este membru în Consiliul Editorial al Revistei Române de Nutriție Clinică, membru în colegiul de redacție al Romanian Journal of Experimental & Medical – Surgical Research – Timișoara, membru în colegiul de redacţie al revistei Biology and Therapy of Cancer Cell, membru în Consiliul Științific al revistei Journal of Medicine and Life.

Domnul prof. univ. dr. Mircea Beuran a fost Președintele Societății de Chirurgie de Urgență și Traumatologie din România, iar din anul 2009 este Președintele Asociației Române de Chirurgie Endoscopică și Alte Tehnici Intervenţionale din România.

Bogata sa activitate de cercetare este ilustrată de numeroase publicații avute fie ca autor sau ca prim autor, dar și în numeroasele lucrări de specialitate, peste 500, prezentate în cadrul evenimentelor științifice naționale și internaționale la care a participat, dintre care enumerez doar câteva: Descriptive Study of Microbiological Results in Patients with Pancreatic Pathology Managed at the Emergency Hospital of Bucharest. M. Beuran, I. Negoi, S. Hostiuc, A. Moldoveanu, M. Vartic, A. Runcanu, C. Ciubotaru, S. Păun. Congresul Național de Chirurgie. 1 – 4 Iunie 2016, Sinaia, Romania; Right Hemihepatectomy for a Large Metachronuos Liver Metastasis in a Patient with Severe Chron’s Disease. I. Negoi, A. Runcanu, S. Păun, B. Stoica, I. Tănase, Valentina Negoiţă, M. Beuran, Congresul Național de Chirurgie. 1 – 4 Iunie 2016, Sinaia, România;  How Management of Pancreatic Trauma is Changing. B. Gaşpar, S. Păun, Roxana Gănescu, M. Beuran, I. Negoi, I. Tănase, B. Stoica, Irina Bejenaru, Lavinia Ștefania Szabo, A. Chiotoroiu, Congresul Național de Chirurgie. 1 – 4 Iunie 2016, Sinaia, România; Anatomical Landmarks in Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair. I. Negoi, S.Păun, A. Runcanu, B. Stoica, I. Tănase, C. Ciubotaru, M. Beuran. Congresul Național de Chirurgie. 1 – 4 Iunie 2016, Sinaia, România; Laparoscopic Versus Open Inguinal Hernia Repair – A Case-Matched Study. Andreea Pirneci, Ana-Maria Cașlatoi, Anca-Elena Eftenoiu, I. Negoi, M. Beuran. Congresul Național de Chirurgie. 1 – 4 Iunie 2016, Sinaia, România; Valeur diagnostique de la douleur dans la pancréatite aigue, XXIII-éme Semaine Médicale.

A avut premiate rezultatele cercetării pentru articole (PN-II_RU-PRECISI-2015-9-9516), 2015, UEFISCDI, pentru lucrarea Beuran M, Negoi I, Paun S, Ion AD, Bleotu C, Negoi RI, Hostiuc S. The epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer: A systematic review. Pancreatology. 2015 May- Jun;15(3):217-25, în anul 2015 a primit Diplomă de excelență în cadrul Congresului Anual al Asociației Medicale Române pentru lucrarea „Rezultatele preliminare ale Registrului de Traumă Român”, la care este coautor. În anul 2009, i-a fost acordată “Diploma de recunoaștere a contribuțiilor” în cadrul 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery.

Domnul prof. univ. dr. Mircea Beuran desfășoară și o prodigioasă activitate de cercetare științifică, fiind fie manager de proiect, membru în colectivul de cercetare, tutore sau expert selecție grup țintă în proiecte de cercetare finanțate din fonduri naționale sau internaționale cum sunt: ”Hospital Acquired Infection and Outbreak Prevention System (HAI-OPS)”, finanțat de Eurostars, co-funded by EUREKA member countries and the European Union Horizon 2020 Framework Programme, în care Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București este partener; membru în echipa de cercetare https://www.eurostars-eureka.eu/project/id/9831, Tutore post-doctorat „Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical – EXCELIS” POSDRU/159/1.5/S/138907, Director de proiect – PN-II-PT-PCCA-2013-4-0006. Studiul prin imunoflorescenta a efectului nanoparticulelor de oxid de fier funcționalizate asupra celulelor tumorale rectale maligne,  Membru în echipa de cercetare. PN-II-PT-PCCA-2013-4-2101.

Suprafețe nanostructurate pentru îmbunătățirea integrării osoase a implanturilor de titan; Expert selecție grup țintă. POSDRU/159/1.5/S/138907 – „Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical – EXCELIS”;

Expert selecție grup țintă. POSDRU/159/1.5/S/132395. „Burse doctorale și postdoctorale în sprijinul inovării și competivității în cercetare (InnoRESEARCH)”; Investigator principal – Studiu clinic de faza 3: A multicentric randomized, double-blind, placebo-controlled study of intravenous methylnaltrexone (MOA-728) for the treatment of postoperative ileus Membru in echipa de cercetare – „Advanced workshop on rectal cancer; Expert selecție grup țintă. POSDRU/159/1.5/S/137390. „Cercetarea doctorală și postdoctorală prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)”.

Daniel Albu