Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Legaturi Externe

Prin derularea contractelor de colaborare ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” cu universităţi partenere, proiecte de cercetare, sau prin relaţii directe cu biblioteci, oferim o gamă largă de resurse bibliografice virtuale: