Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Structură, filiale

Unitatea centrală

Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.94-96, Arad
Tel.: 0257285117
E-mail: biblioteca@uvvg.ro | bibliotecaro@yahoo.com
Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

Unitatea centrala a bibliotecii

Unitatea centrală a bibliotecii are următoarele servicii:

(bd. Revoluţiei, nr.94)

Unitatea centrală (bd. Revoluţiei, nr.94) cu următoarele servicii:

– sala de referinţă (cu acces liber la raft), info-documentare (sistemul integrat pentru biblioteci –  TINREAD care permite consultarea on-line a catalogului bibliotecii), MULTIMEDIA (acces liber la bazele de date), expoziţii permanente cu fondul de patrimoniu al Bibliotecii, provenit din donaţii şi manuscrisele Arghezi publicate în volumul „Anii tăcerii”.

– Serviciul de prelucrare a cărţii (recepţionare, inventariere, catalogare electronică).

– Săli de lectură cu peste 50 de locuri.

– lucrări de licenţă şi master, ultima promoţie.

Depozitul – arhivă pentru periodice şi lucrări de referinţă mai vechi de 5 ani – în sediul din bd. Revoluţiei nr.87.

– Periodice (392 de titluri din perioada 2011-2016, provenite prin abonamente anuale şi schimb interbibliotecar).

BIBLIOTECI SPECIALIZATE

Bd. Revoluţiei nr. 85-87

– cuprinde o colecţie impresionantă (peste 5000 de cărţi – începând cu cursurile din anii studenţiei, tratatele de bază pentru formarea specialiştilor în ştiinţele vieţii, biologie generală şi moleculară, o colecţie deosebită de literatură internaţională pe tema evoluţionismului, atlase şi dicţionare din cele mai diverse domenii, manuscrise ale lucrărilor publicate de-a lungul anilor de activitate ştiinţifică şi didactică, colecţii de periodice de specialitate, precum şi documente personale, donate de familie – d-na prof.univ.dr. Dorina Ardelean şi d-na prof.univ.dr. Coralia Adina Cotoraci – Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”)

Casa Universitarilor şi Studenţilor (bd. Revoluţiei, nr.92)

– expoziţia cu documente personale şi manuscrise aparţinând poetului, prozatorului, ziaristului, tipografului Tudor Arghezi, donate Universităţii noastre de către familia Baruţu şi Doina Arghezi;

– colecţia de cărţi rare, secolul 18, 19 sau început de secol 20, care se remarcă prin elemente bibliofile deosebite: legături, dedicaţii, ex libris-uri, imagologie sau însemnarea de donare a acestor rarităţi bibliofile, din partea oamenilor de aleasă cultură, din România, către Biblioteca Universităţii.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, corp A, et. I. sala 20 a. şi b.

Cuprinde întreg fondul de cursuri, atlase, tratate, dicţionare şi enciclopedii, numărul de exemplare al acestora respectând standardele cerute pentru împrumutul la domiciliu, în sistem de acces liber la raft. Sălile de lectură cu 110 de locuri şi 25 calculatoare legate la internet asigură condiţiile necesare studiului individual.

Bazele de date cu profil medical, cărţile în format digital, jurnalele accesabile on-line, precum şi cursurile cadrelor didactice proprii editate în română, engleză şi franceză, corespunzătoare programelor de studiu, asigură accesul tuturor studenţilor atât la informaţia de bază cât şi la ultimele noutăţi din fiecare domeniu.

Menţionăm că accesul tuturor studenţilor la serviciile oferite este gratuit, în baza carnetului de student.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, corp A, et. I. sala 20 c

Cuprinde cursurile şi bibliografia obligatorie specializărilor, în regim de împrumut la domiciliu şi studiu la sala de lectură.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, corp A, et. I. sala 22-23

Fondul de carte specific este literatura ştiinţifică de specialitate: cursuri, tratate, monografii, dicţionare, în limbile româna, franceză, engleză, italiană, de asemenea o bogată colecţie de periodice de specialitate.

Biblioteca oferă 2 săli de lectură cu acces liber la raft (sala de referinţe şi secţia de periodice – 24 de locuri), secţia împrumut la domiciliu, un număr de 10 calculatoare, acces la internet în sistem wireless (bazele de date: LEGIS specializată în jurisprudenţa naţională, celelalte asigurând accesul la cea europeană, respectiv internaţională).

– în incinta Spitalului Clinic de Pediatrie

Bd. Revoluţiei nr. 94

Conţine fondul de carte de specialitate, de uz curent, pentru specializările: limbi moderne aplicate, istorie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, administraţie publică, comunicare şi relaţii publice, psihologie, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, asistenţă socială, precum şi bibliografia utilizată în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Sala de lectură oferă 32 de locuri şi funcţionează serviciul de împrumut la domiciliu.

 

str. Liviu Rebreanu nr. 86

Fondul de carte existent este de strictă specialitate (economie şi istoria economiei, matematică şi statistică economică, management, marketing, contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe – bănci), de asemenea fondul de periodice.

Biblioteca oferă 2 săli de lectură cu 25 de locuri, 4 calculatoare cu acces la internet, acces liber la raft pentru cărţi şi periodice, precum şi serviciul de împrumut la domiciliu.

Bd. Revoluţiei nr.94

Se adresează în primul rând cursanţilor F.E.D.E., studenţilor la disciplinele specifice, dar şi cititorilor de limbă franceză, în general, oferind una din cele mai variate colecţii de carte: pe lângă lucrările de uz didactic moderne la manuale publicate la Paris în anii 1800, ediţii bibliofile, colecţii de lux, albume de artă, de călătorii, albume botanice şi zoologice, lucrări de referinţă pentru studiul limbii franceze, valorile majore ale literaturii franceze, enciclopedii, periodice, un fond de peste 2000 de titluri provenit din biblioteca Doina şi Baruţu T. Arghezi.

Splaiul General Praporgescu nr.1

Fondul de carte cuprinde în principal instrumente de lucru necesare învăţării limbii, cunoaşterii culturii şi civilizaţiei germane şi are ca principală sursă de provenienţă donaţia Universităţii de Ştiinţe aplicate din Wiesbaden.

Str. Vasile Goldiş, nr.6

Cuprinde ediţiile româneşti complete ale operei scriitorului, un fond documentar complet de istorie şi critică literară românească, monografii şi studii referitoare la Ioan Slavici (aproximativ 4 000 de titluri). Întregul fond se poate studia exclusiv în sălile proprii.

Str. Vasile Goldiş, nr.6 (Palatul „Românul”)

Sunt expuse un număr de peste 200 de documente şi cărţi rare provenite din donaţii făcute Muzeului Memorial de către urmaşi ai familiei şi apropiaţilor Corifeilor Marii Uniri.

Campusul Universitar „Vasile Goldiş”

Cuprinde un fond de referinţă de excepţie (cărţi şi periodice) format să răspundă cerinţelor domeniilor de cercetare, proiectelor şi programelor de doctorat şi postdoctorat care se derulează în cadrul Institutului.

Fondul de carte cuprinde lucrări de specialitate (ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale), şi o colecţie de peste 5000 de volume de periodice de specialitate, donaţii ale diverselor universităţi din Germania, Franţa, Elveţia cu care Universitatea a dezvoltat acorduri internaţionale.
Biblioteca oferă 2 săli de lectură cu 35 de locuri, 5 calculatoare cu acces la internet, acces liber la raft pentru cărţi şi periodice.

Bibliotecile filialelor Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Marghita, Sebiş sunt dotate cu fond de carte specific, abonamente la periodicele de specialitate, calculatoare cu acces la internet, săli de lectură şi serviciu de împrumut la domiciliu.