Ne apropiem de următorul eveniment – deja tradiţional – pentru cei care desfaşoară o activitate ştiinţifică legată de antropologie: Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer” – ediţia de toamnă 2018, Arad.

Evenimentul, cu participare internațională, va începe cu o Deschidere oficială și conferințe în plen, în ziua de Joi 18 octombrie 2018; la ora 13:00 în locația Corp M, Micalaca a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad. Lucrările Simpozionului vor continua a doua zi, 19 oct. 2018 cu începere de la ora 10 a.m., pe secțiuni, și anume: secțiunea de antropologie bio-medicală în locația Sala Senatului a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Arad situată în Bd. Revoluției, nr. 78, iar secțiunea de antropologie socio-culturală și economică în locația mai sus amintită a UAV, corp M, Micalaca, Arad. Încheierea lucrărilor, masa rotundă, concluziile și acordarea diplomelor de participare, se va face în ziua de Sâmbătă 20 oct. 2018 cu începere de la ora 10 a.m. în Sala de conferințe a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Arad din Campusul universitar, str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad.

Girul ştiinţific şi organizatoric este dat de institutele, comisiile şi societăţile care şi în anii precedenţi au fost prezente şi au organizat evenimentul: Comisia de Antropologie a Academiei Române, Institutul de Antropologie « Fr.I.Rainer » – Academia Română, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului « Alessandrescu Rusescu » şi Societatea Academică de Antropologie. Parteneri şi colaboratori: Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință din România şi Institutul național de recuperare, medicină fizicăşi balneoclimatologie.

Organizatorii principali ai acestei ediții sunt cele două Universități din Arad: Universitatea „Aurel Vlaicu” din ARAD, Universitatea de Vest „VASILE GOLDIȘ” ARAD și Societatea Academică de Antropologie – Filiala Arad.

Tema simpozionului din acest an este „ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT”, temă ce s-a dorit a fi una generoasă, în aşa fel încât toţi să beneficiem de o experienţă pozitivă legată de ultimele direcţii de dezvoltare ale antropologiei, ca ştiinţă despre om în integralitatea sa bio-socio-culturală.

Anul acesta, simpozionul se va desfăşura sub egida evenimentului aniversar al Marii Uniri – adică a centenarului România 100 ani.

Scopul ştiinţific al întâlnirii este analiza antropologică, nu numai a omului în complexitatea sa bio-socio-culturală ci şi a întregii societăţi româneşti, atât la nivel global, cât şi al componentelor sale: populaţia, societatea, sănătatea, economia, mediul înconjurător, amintind astfel doar unele din sistemele principale.

Rămâne la latitudinea fiecărui participant, ca din activitatea ştiinţifică depusă, să prezinte în cadrul simpozionului, acea parte de activitate proprie şi specifică care să ne îmbogaţească tuturor perspectivele de abordare a disciplinei sale din perspectivă antropologică, ce ne reunește într-un colectiv extins de specialişti interesaţi de problematica complexă a fiinţei umane.

Titlul, autorii şi rezumatul comunicarii (vezi fişa de înscriere) sunteţi rugati să le trimiteţi cel târziu până în ziua de Sâmbată, 29 Septembrie 2018 Inscriere onlineSe admite doar o singură lucrare ca prim autor. Rezumatele în limbile română şi engleză (aprox. 300 cuvinte) vor apare într-un volum de rezumate (ISSN) – rezumat ce vă rugăm să nu depaşească 10-15 rânduri.

Taxa de participare de 50 Lei (Ron) se achită înainte/concomitent cu trimiterea rezumatului, în contul Asociaţiei Societatea Academică de Antropologie, Filiala Arad: RO68BTRLRONCRT00L2159703 deschis la Banca Transilvania, Agenția Arad. Studenții au acces gratuit la lucrări.

Programul va cuprinde în deschidere câteva micro-conferinţe a câte 15 minute, legate de evenimentul centenar anunțat şi va continua cu aspectele legate de impactul socio-economic, cultural, bio-medical, ș.a.m.d. al contextului general din sfera antropologiei şi a managementului. Programul final va apare în timp util, pe site-ul evenimentului și se va regăsi în mape.

Comunicarea dumneavoastră este de dorit a se încadra în aproximativ 6-7minute maxim; rugăm a evidenția aportul propiu la tema dezbătută – pentru a lăsa loc la întrebări şi comentarii. Comentariile vor fi de maxim 2-3 minute/pers, iar întrebările vor fi strict la subiect.

Lucrarea în extenso (inclusiv tabelele şi figurile) să nu depaşescă 10 pagini, scrise la un rând şi 1/2 – font Times New Roman 14; se va trimite înainte de data Simpozionului, la simpozionantropologic@uav.ro . Pozele vor fi în varianta color (pentru ediția e-book), cu mențiunea că în volumul tipărit ele vor apare alb-negru (conform tradiției și a posibilităților financiare). Lucrările selectate vor fi incluse sub formă de minicapitole în volumul «ANTROPOLOGIE ŞI MANAGEMENT» .

Comitet de organizare

Președinti de Onoare

 • ARDELEAN, Aurel; Prof. Univ. Dr.; membru Academia de Stiinte Medicale şi AOSR
 • BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr. – Director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Membru de Onoare al Academiei Române; Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Preşedinte de Onoare fondator al Societăţii Academice de Antropologie;

Președinți:

 • COTORACI, Adina-Coralia, , Prof. Univ., Dr., Rector Univ.Vasile Goldis Arad
 • ISPAS, T. Alexandru, Prof. Univ. Dr. MD, CS I, – Director al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” Bucureşti; Membru fondator al Soc. Academice de Antropologie;
 • LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.,; Rector Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
 • SUCIU, Nicolae, Prof. Univ. Dr.DHC – Manager Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”

Vicepresedinti:

 • FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ. Dr. MD, – membru Academia de Şiinţe Medicale, membru A.O.S.R.; Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi, membru în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Membru fondator al Societaţii Academice de Antropologie;
 • GAVRILA – ARDELEAN, Mihaela – Prof. Univ., Dr., Universitatea Aurel Vlaicu, Arad
 • GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr. – Director fondator al Soc. Academice de Antropologie; Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Membru (t) al Academiei de Ştiinţe Medicale; Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
 • LAZARESCU, Horia, – Dr.,MMD, CS II – manager Institutul de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, Bucuresti
 • SZOMBATFALVI–TÖRÖK Francisc, Dr.ing. – Lector univ. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie (preşedinte coordonator filiala S.A.A. Sibiu).

Coordonator comitet de organzare / organizator principal:

 • KOZMA Andrei, Dr. MMD, DrHC, CS II – Director Ştiinţific Comisia de Antropologie – Academia Română, membru (o) al Academiei de Știinte Medicale din România, Preşedinte fondator al Societăţii Academice de Antropologie, membru (a) AOSR; sef Laborator de Cercetare Pediatrie Obstetrica Sociala – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, ș.a.;

Membri:

 • BACIU, Adina, CS II, Dr. – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Secretar responsabil cu relaţiile internaţionale ale Societăţii Academice de Antropologie;
 • BREZAN, Florin, Dr.MD – Director stiintific al Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului
 • CĂRBUNARU, Dan, MD – director @ caleaeuropeana.ro, jurnalist, PR expert, membru al Societăţii Academice de Antropologie; (PR manager),
 • CRETOIU, Dragos – Dr.MD – Centrul de excelenta M.F. al I.N.S.M.C., Bucuresti
 • DEKANY, Tiberiu – UAV, Director fondator al Societăţii Academice de Antropologie – Filiala Arad
 • FRANDES, Corina , Conf.univ.dr. – Universitatea de Vest „Vasile Goldis” , Arad
 • IONESCU, Alina Gianina, Conf.univ.Dr. – Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu; membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie,
 • MITROI, Daniel, Phd MD. – membru al Societăţii Academice de Antropologie, (IT manager),
 • OGAŞANU, Mihai – membru al Soc. Academice de Antropologie (Design & marketing manager),
 • PANTEA Mioara – Conf.univ.dr. ec. – Director administrativ SAA – Filiala Arad

Secretariat:

 • NANU, Ioana – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”
 • POPOVICI, Calin – asist.cercet. Inst. Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului

Consiliul ştiinţific

Președinți de Onoare

 • ARDELEAN, Aurel, Prof. Univ. Dr.; membru ASM şi AOSR
 • BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin, Prof. Univ. Dr.; M.O. Academia Română şi AOSR
 • IFRIM, Mircea, Acad.Prof.univ.Dr. Secretar general – Academia de Știinte Medicale din România

Preşedinți:

 • COTORACI, Adina Coralia, Prof. Univ., Dr., Rector Univ. de Vest „Vasile Goldiș”, Arad
 • ISPAS, Alexandru T., Prof. Univ., Dr., IAFR Bucureşti
 • LILE, Ramona, Prof. Univ., Dr.,; Rector Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • SUCIU, Nicolae, Prof.univ. Dr., DHC, Manager Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu Rusescu”, Bucuresti

Vicepreşedinți:

 • FORNA, Norina Consuela, Prof. Univ., Dr., m.ASM, m AOSR ; m.BASS; UMF „G.T.Popa”, Iaşi
 • GAVRILA- ARDELEAN, Mihaela – Prof. Univ., Dr., Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • GLAVCE, Cristiana, CS I, Dr., (m.t.) ASM şi AOSR, Bucureşti

Secretariat Științific:

 • CRETOIU, Dragos – Dr.MD – Centrul de excelenta MF al INSMC, București o KOZMA, Andrei, DHC, Dr., MMD, m.A.S.M., m.AOSR (a.), Bucureşti
 • LAZARESCU, Horia, CS II, PhD, MD – manager INRMFB, Bucureşti
 • MATEI, Dumitru, Prof.univ., Dr., INSMC, Bucureşti
 • NANU Michaela, CS I, Dr., INSMC, Bucureşti

Membri:

 • ARDELEAN, Aurel, Prof. Univ., Dr. m.ASM,
 • AVRAM Sultana, Conf. Dr., Sibiu
 • BACIU Adina, Dr., CS II, Bucureşti
 • BOGDAN T.Alexandru, Acad. Prof. Univ., Dr., AOSR (m.o.), Bucureşti
 • BREZAN, Florin, Dr. Bucuresti
 • BUDA Octavian, Prof. Univ., Dr. m.ASM, Bucureşti
 • CÂMPIAN R. Septimiu, Prof. univ., Dr., Cluj
 • CHIROVICI Eugen Ovidiu, MMD, DHC, PhD, Anglia
 • CIOMÂRTAN, Tatiana, Conf. Dr., Bucureşti
 • CIUREA Alexandru Vlad, Prof. Univ., Dr. Msc,
 • MDHC, Dr. m.ASM, Bucureşti
 • COSTEA, Octavia, Prof.univ.Dr. Bucureşti
 • COTORACI, Coralia Prof. Univ., Dr.
 • CRAIU, Mihai, Conf. Dr., Bucureşti
 • DOBRESCU M. Emilian, Prof. Univ., Dr., m.AOSR, Bucureşti
 • DWORAKOWSKA Zofia, Dr., Polonia
 • DOLDOR Elena, Dr., Anglia
 • FORNA Norina Consuela, Prof.univ., Dr., m.ASM, m.
 • AOSR, m. BASS ; Iaşi
 • FRANDES, Corina, Conf. Dr.,Arad
 • GAVRILA- ARDELEAN, Mihaela, Prof., Dr., Arad
 • GEANĂ Gheorghiţă, Prof.univ., Bucureşti
 • HANDJIEV Svetoslav, Dr., Bulgaria
 • IANCU Emilia, Dr., CS. I, Ploiești
 • IONESCU Alina Geanina, Conf., Dr, Sibiu
 •  IONESCU-TÂRGOVIŞTE Constantin, Acad. Prof. Dr.Academia Română, ASM, Bucureşti
 • ISPAS Sabina, Acad. Prof. Univ., Dr., Academia Română, Bucureşti
 • KELEMEN Mihaela, Dr., Anglia
 • KOZMA, Andrei, DHC, Dr., MMD,ASM Bucuresti
 • LĂZĂRESCU Horia, Dr., Bucureşti
 • LILE, Ramona , Prof. Univ., Dr. m.AOSR
 • MAJURU Adrian, Dr., Bucureşti
 • MOTOC Adrian, Prof. Univ., Dr., Timişoara
 • MUREŞANU Dafin, Prof. Univ., m.ASM , Cluj
 • NANU Michaela, CS I, Dr., Bucureşti
 • NECULA Constantin, Conf. Dr.Pr., Sibiu
 • PAVLICA Tatjana, Dr., Serbia
 • PENDEFUNDA, Liviu, Acad. Prof. Univ. m.ASM,Dr., Iaşi
 • POPESCU Adrian, Dr., Sibiu
 • PRADA Gabriel, Prof.univ., Dr., Bucureşti
 • ROŞOIU Natalia, Prof. Univ, CS I, Dr.; Preşedinte Secţia Şt. Biologice AOSR (m.t.), Constanţa
 • ROVILLÉ-SAUSSE Françoise, Dr., Franţa
 • STATIVĂ Ecaterina, CS I, Dr., Bucureşti
 • STÎRCEA-CRĂCIUN Matei, CS I, Dr., Buc.
 • STOICESCU, Silvia, Prof.univ., Dr., Bucureşti
 • SURMAN Emma, Dr., Anglia
 • SZOMBATFALVI – TÖRÖK Francisc, L. univ.Dr. Ing., Sibiu
 • TOBA, George Florea, CS I, Dr. , Bucureşti
 • ŢIPLIC Ioan Marian, Prof. Dr., Sibiu
 • VOICU Alexandru, Ass. Prof. Univ., Dr., New York

 Fişă înscriere/Online registration

Pentru a vă înregistra online faceți click aici

Program

Pentru a vizualiza programul  faceți click aici

Taxa de participare

Taxa de participare de 50 Lei (Ron) se achită înainte/concomitent cu trimiterea rezumatului, în contul Asociaţiei Societatea Academică de Antropologie, Filiala AradRO68BTRLRONCRT00L2159703 deschis la Banca Transilvania, Agenția Arad. Studenții au acces gratuit la lucrări.

Contact