Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Biologie

Consiliul Şcolii Doctorale de Biologie  (CSDB), are următoarea componenţă:

Directorul al Școlii Doctorale de Biologie:

Director :

  • Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Membrii:

  • Prof. univ. dr. Anca Hermenean
  • Prof. univ. dr. Istvan Krizbai
  • Prof. univ. dr. Marieta Costache, Universitatea din Bucuresti
  • Doctorand Elisabeta Chișe