Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Medicină

Consiliul Şcolii Doctorale de Medicină (CSDM), are următoarea componenţă:

Directorul Interimar al Școlii Doctorale de Medicină:

 • Prof.univ.dr. Maria Pușchiță

Membri:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Pop
 • Prof.univ.dr. Ioan Ioiart
 • Prof.univ.dr. Dafin Fior Mureșanu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Drd. Iovi (Borta) Simona Maria

Domenii de doctorat

 • Gastroenterologie
 • Medicină Internă
 • Medicina Familiei
 • Ortopedie
 • Radiologie
 • Urologie

Conducatori de doctorat

Prof.univ.dr. Maria Puşchiţă

Subdomeniu: Medicină Internă;

Prof.dr. Gyorgy Bártfai

Subdomeniu: Obstetrică şi ginecologie

Prof.dr. Solvig Ekblad

Subdomeniu: Psihologie şi Psihiatrie Transculturală, Educaţie medicală, Sănătate publică şi pediatrie

Conducere școala doctorală de medicină

Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu

Subdomeniu: Radiologie;

Prof.univ.dr. Ioan Ioiart

Subdomeniu: Urologie;

Prof.univ.dr. Afilon Jompan

Subdomeniu: Medicina familiei;

Prof.univ.dr. Eftimie Miuţescu

Subdomeniu: Gastroenterologie;

Prof.univ.dr. Alexandru Pop

Subdomeniu: Ortopedie;

Prof.dr. Bogdan Totolici

Subdomeniu: Chirurgie