Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Școala Doctorală de Medicină

Consiliul Şcolii Doctorale de Medicină (CSDM), are următoarea componenţă:

Directorul Interimar al Școlii Doctorale de Medicină:

 • Prof.univ.dr. Maria Pușchiță

Membri:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Pop
 • Prof.univ.dr. Ioan Ioiart
 • Prof.univ.dr. Dafin Fior Mureșanu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Drd. Iovi (Borta) Simona Maria

Domenii de doctorat

 • Gastroenterologie
 • Medicină Internă
 • Medicina Familiei
 • Ortopedie
 • Radiologie
 • Urologie

Conducatori de doctorat

Conducere școala doctorală de medicină

Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu

Domeniul de interes: Radiologie;

Prof.univ.dr. Ioan Ioiart

Domeniul de interes: Urologie;

Prof.univ.dr. Afilon Jompan

Domeniul de interes: Medicina familiei;

Prof.univ.dr. Eftimie Miuţescu

Domeniul de interes: Gastroenterologie;

Prof.univ.dr. Alexandru Pop

Domeniul de interes: Ortopedie;

Prof.univ.dr. Maria Puşchiţă

Domeniul de interes: Medicină Internă;