Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învatamânt superior acreditată, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învătământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, a Legii Nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicată privind acreditarea instituțiilor de învăţământ superior și recunoaşterea diplomelor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii de înființare nr. 240/2002, a Legii Nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 din 18 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 cu modificările și completările ulterioare,a Cartei Universitare avizată de MENCŞ, a Ordinului MENCŞ nr. 3619/08.04.2016 privind confirmarea doamnei prof. univ. dr. Cotoraci Coralia-Adina în funcția de rector al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad precum și a legislației în vigoare din domeniul învăţământului superior.

 

Mai jos aveți fișiere în format PDF
Carta Universitară
Carta Universitară
Mai jos aveți fișiere în format PDF

 

 

 

 

Cod de etica in cercetarea stiintifica
Cod de etica in cercetarea stiintifica
Codul drepturilor și obligaţiilor studentului
Codul universitar al drepturilor și obligaţiilor studentului
Regulament studii postuniversitare
Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Regulamentul căminului studenţesc
Regulamentul de organizare şi funcţionare al căminului studenţesc
Codul privind asigurarea calității educației
Codul privind asigurarea calității educației
Regulament ințierea programelor de studii
Regulament ințierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
Regulament întocmire state funcții
Regulament întocmire state funcții
Regulamentul arhivei
Regulamentul de organizare și funcționare a arhivei
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulament privind regimul actelor de studii
Regulament privind activitatea secretariatelor
Regulament privind activitatea în cadrul secretariatelor
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular
Metodologie privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ și/sau cercetare a cadrelor didactice sau cercetătorilor
Regulament de acordare a premiilor
Regulament de acordare a premiilor,diplomelor,medalilor și distincțiilor Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad”
Regulament Erasmus
Regulament privind mobilitatile in cadrul programului comunitar Erasmus
Regulament de organizare a tipografiei
Regulament de organizare și funcționare a tipografiei Universității de vest Vasile Goldiș
Regulament ocupare post vacant
Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Regulament de organizare a Biroului de scientometrie
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de scientometrie
Regulament - cadru a departamentelor
Regulament – cadru de organizare și funcționare a departamentelor din facultăți
Regulament privind evaluarea pentru personalul didactic
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.
Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru programe de studii, perfectionarea si evaluarea personalului didactic si activitati studentesti CPSPEPDAS
Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru programe de studii, perfectionarea si evaluarea personalului didactic si activitati studentesti CPSPEPDAS
Regulament de organizare si functionare a DPPD
Regulament de organizare si functionare a DPPD
Regulamentul intern
Regulamentul Institutului de științe ale vieții „Profesor Universitar Doctor Aurel Ardelean”
Regulamentul intern
Procedură privind recunoașterea în cadrul Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate
REGULAMENTUL INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII
Ghid privind desfășurarea examenelor în semestrul al II-lea
Regulamentul intern
Regulamentul intern al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Mai jos aveți fișiere în format PDF

Codul de etică
Codul de etică
Mai jos aveți fișiere în format PDF

Componenta comisiei de etica
Raport privind situatia respectarii eticii si deontologiei profesionale universitare si a etici cercetarii stiintifice in anul 2014
Raport comisia de etica
Raport comisia de etica
Raport activitate comisia de etica 2015
Raport activitate comisia de etica 2015

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea UVVG

Mai jos aveți fișiere în format PDF

Marca inregistrata
Certificat de înregistrare a mărcii
Constitutia Romaniei
Constituția României
Decret nr 347/2002
Decretul Nr. 347 din 2002
Hotărârea Nr 404/2006
Hotărârea Nr. 404 din 2006
HOTĂRÂRE Nr 457 DIN 2011
Hotărârea Nr. 457 din 2011
HOTĂRÂRE Nr 681 DIN 2011
Hotărârea Nr. 681 din 2011
Hotărârea Nr. 1011 din 2001
Hotărârea Nr. 1011 din 2001
Hotărârea Nr. 367 din 2016
Hotărârea Nr. 367 din 2016
Hotărârea Nr. 402 din 2016
Hotărârea Nr. 402 din 2016
Legea Nr. 1 din 2011
Legea Nr. 1 din 2011
Legea Nr.240 din 2002
Legea Nr. 240 din 2002
Legea Nr. 288 din 2004
Legea Nr. 288 din 2004
Legea_88_1993
Legea_88_1993
Ordinul Nr. 3121 din 2015
Ordinul Nr. 3121 din 2015
Ordin numire rector
Ordin numire rector