,,CARTEA CU POVEȘTI” – DONAȚIE DE CARTE PENTRU ELEVII DE LA          ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IOSIF MOLDOVAN” DIN ARAD

            Vineri, 12 aprilie 2019, a avut loc o nouă donație de carte realizată de către  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” în cadrul acțiunii ,,Cartea cu povești”. De această dată, beneficiarii cărților donate sunt elevii din învățământul primar de la Școala Gimnazială ,,Iosif Moldovan” din Arad. Echipa de proiect a oferit peste 70 de volume de cărți cu povești, într-o prezentare grafică deosebită, care vor fi păstrate la Biblioteca școlii. Conducerea Școlii Gimnaziale ,,Iosif Moldovan”, prin d-na director Gianina Stana și d-na director adj. Mihaela Ciorba, a manifestat deschidere și a primit cu multă bucurie această donație de carte deoarece consideră că răspunde nevoilor școlii, iar prin conținut cărțile sunt adecvate nivelului de învățământ și vârstei elevilor. Doamna dir. adj. Mihaela Ciorba a subliniat faptul că volumele vor putea fi împrumutate de la bibliotecă de către elevi, atât individual, cât și colectiv,  ,,fiind deosebit de utile și în activitatea cadrelor didactice.” A fost exprimată intenția de a realiza în cadrul bibliotecii un ,,Raft cu carte donată de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”. Conducerea școlii apreciază inițiativa coordonatorului acțiunii, conf. univ. dr. Maria Sinaci, de a dona cărțile pentru educabilii din această școală.

În cadrul discuțiilor, d-na director Gianina Stana a precizat că Școala Gimnazială ,,Iosif Moldovan”  a avut de-a lungul anilor o colaborare deosebită  cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, menționând în acest sens activitățile desfășurate cu studenți și cadre didactice de la Facultatea de Medicina Dentară.

Echipa managerială a mulțumit conducerii Universității de Vest ,,Vasile Goldiș”, în mod deosebit Doamnei Rector prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, atât pentru donația ,,Cartea cu povești”, cât și pentru colaborarea  deosebită din ultimii ani cu instituția de învățământ superior.