Comunitatea academică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a comemorat, duminică, la Biserica Ortodoxă din cadrul Campusului Universitar, 86 de ani de la moartea celui care a fost Corifeul Marii Uniri, Vasile Goldiș, care împreună cu Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu au avut un rol decisiv în elaborarea documentelor ideologice și realizarea actului Marii Uniri, cel mai important act din istoria post modernă a României.

Slujba religioasă a fost oficiată de preacucernicii părinți – Lazăr şi Marcu, în memoria lui Vasile Goldiş, care a fost secretarul consistorial al Episcopiei Aradului timp de mai bine de 30 de ani, care a răspuns de problemele învățământului în acea vreme.

Doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat: „Am celebrat parastasul lui Vasile Goldiş, slujba de pomenire, împreuna cu studenţii şi cadrele didactice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Considerăm să marcăm acest moment prin serviciul religios oficiat de cei doi preoţi, Lazăr şi Marcu la biserica din campusul nostru universitar. Dumnezeu să îi dea odihna veşnică!”

„Ne-am rugat împreună cu conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi cu credincioşii care au fost aici, pentru cel care a fost Vasile Goldiş, unul dintre membrii marcanţi ai Partidului Naţional Român, cel care s-a străduit întreaga viaţă pentru făurirea României Mari, pentru ca românii din Transilvania să aibă o viaţă mai bună, să aibă o demnitate, să fie o naţiune de sine stătătoare în cadrul Imperiului Austro-Ungar şi apoi în cadrul României Mari. S-a străduit să fie un conducător de seamă al naţiunii Române.

A fost Ministru în mai multe Guverne, membru în Parlamentul României Mari şi în toate s-a străduit să fie un om plin de putere şi să influenţeze viaţa românilor în acea perioadă. Am văzut că şi la el a fost acea perioadă în care i-a fost greu să se regăsească şi s-a retras din viaţa publică, s-a dedicat activităţilor culturale şi apoi retrăgându-se, a ajuns ca, la 10 februarie 1934, să se întoarcă la Dumnezeu. Am comemorat 86 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Vasile Goldiş, patriot şi un român, care şi-a lăsat pentru totdeauna numele scris în cartea neamului. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a precizat preotul Ioan Lazăr.