Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad vă pune la dispoziție 6 facultăți cu diverse specializări:

FACULTATEA DE
MEDICINĂ
FACULTATEA DE
FARMACIE
FACULTATEA DE
MEDICINĂ DENTARĂ
FACULTATEA DE
ȘTIINȚE JURIDICE
FACULTATEA DE
ȘTIINȚE ECONOMICE,
INFORMATICĂ ȘI INGINERIE
FACULTATEA DE
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ATTRAVERSO NOI STESSI! – Vasile Goldis