FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

CURSURI POSTUNIVERSITARE

  • Audit și Management financiar contabil – Arad : programa de studiu este concepută în acord cu Ord 659/2015 pentru aprobarea cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare a auditorilor interni
  • Marketing în turism și servicii – Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău
  • Marketingul vânzărilor – Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău
  • Marketingul și managementul operațiunilor logistice – Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău
  • Marketingul serviciilor poștale și de curierat – Arad
  • Contabilitatea și fiscalitatea firmei – Arad, Satu Mare, Baia Mare
  • Administrarea și finanțarea proiectelor – Arad
  • Administrarea și dezvoltarea resurselor umane în afaceri – Arad

CURSURI DE CALIFICARE

Paznic de vânătoare
Topograf

Toate programele de studii sunt la forma de învățământ cu frecvență (200 ore).Toate programele de studiu sunt acreditate și oferă un număr de 25 de credite transferabile, cea ce permite recunoașterea europeană a studiilor.

Studiile se finalizează cu examen de absolvire. În urma promovării acestui examen, absolvenții primesc CERTIFICAT DE ABSOLVIRE aprobat prin Ordin al Ministrului Educației Naționale.

Informatii tel 0257 213066

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis