FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

WELCOME TO FACULTY OF ECONOMICS, COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

Prezentare

PREAMBUL

Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie a fost reorganizata incepand cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultatii de stiinte Economice (cu o traditie de 30 ani) si a Facultatii de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica.

Facultatea a fost reorganizata in ideea consolidarii unor domenii de mare actualitate din invatamantul universitar, existente in structura de specializari a vechilor facultati, in incercarea de a acoperi cat mai bine cerintele si dezideratele generatiei tinere.
Misiunea facultatii este de a forma resurse umane inalt calificate in domeniile specializarilor detinute.

Traditia acumulata de-a lungul timpului, experienta corpului profesoral, baza materiala moderna, diversitatea de activitati de tip teoretic si practic vor permite tinerilor sa acumuleze competente profesionale solide, prin care sa se integreze cat mai usor pe o piata a muncii dinamica, plina de provocari.
Facultatea, prin departamentele sale, isi propune sa dezvolte si sa consolideze legaturile de parteneriat, de tip antreprenorial, realizate cu mediul de afaceri, cu organisme publice si private, cu alte universitati si institutii de cercetare, in vederea unei mai bune integrari in comunitate, a imbunatatirii imaginii institutiei, a cresterii prestigiului profesional.

Prin programele de la invatamantul de licenta si respectiv masterat, facultatea isi propune sa faciliteze insusirea de metode, deprinderi si capacitati care sa le permita membrilor comunitatii universitare o autoinstruire continua, sa-si dezvolte si sa-si diversifice continuu preocuparile consacrate compatibilizarii procesului de invatamant cu cel din tarile avansate.

In planurile de invatamant sunt incluse la toate specializarile discipline fundamentale si optionale de impact european de profil, oferind astfel posibilitatea de formare a unor specialisti in domenii de varf.

ISTORICUL ȘI EVOLUȚIA FACULTĂȚII

Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie, reorganizata in acest mod in anul 2015, are o traditie de 30 de ani in cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Arad, fiind continuatoarea a trei facultati distincte care au functionat in ultimul sfert de secol in cadrul universitatii: Facultatea de stiinte Economice, Facultatea de Informatica si Facultatea de Inginerie.

Reorganizarea acestor 3 facultati importante intr-una singura este un proces derulat in mai multe etape, impus de necesitatea obiectiva de a gasi o forma de organizare viabila, puternica, in pas cu tendintele existente in mediul universitar si pe piata muncii si care sa permita o buna continuitate a specializarilor devenite deja traditionale, care de-a lungul anilor au fost urmate cu succes de numeroase generatii de studenti si masteranzi.
Cea mai veche dintre aceste facultati, Facultatea de stiinte Economice a luat fiinta in primul an de functionare a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, respectiv in anul universitar 1990-1991. Prin H.G. nr. 568 / 1995 s-a acordat autorizatie de functionare provizorie pentru Facultatea de Marketing, Management, Informatica, profil economic, specializarea Marketing, durata de studii 5 (cinci) ani curs de zi si 6 ani curs fara frecventa.
Facultatea de Marketing, Management, Informatica din Arad a fost acreditata de catre Senatul Romaniei si Camera Deputatilor prin Legea nr. 240 / 2002.

Incepand din anul 2005, Facultatea de Marketing, Management, Informatica a functionat sub noua denumire de Facultatea de stiinte Economice, conform H.G. nr. 916 / 2005.

Incepand cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de stiinte Economice a procedat la reformarea planurilor de invatamant, prin implementarea procesului Bologna, organizand studiile pe cele trei cicluri: licenta (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani).

In cadrul acestei facultati au functionat numeroase programe de studii de licenta si de masterat atat in Arad, cat si in filialele universitatii, care au acoperit domeniile de studii Marketing, Administrarea Afacerilor si Contabilitate si la care vom face referire mai jos.
Activitatea din cadrul acestei facultati a fost derulata prin intermediul catedrelor de specialitate, iar in ultimii 4 ani prin intermediul departamentelor Marketing si Administrarea Afacerilor si, respectiv Contabilitate si Finante.

Facultatea de Informatica a functionat in cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad incepand cu anul universitar 2002-2003, in conformitate cu H.G. nr. 410/2002 si H.G. nr. 944/2002, organizand programul de studiu de licenta Informatica, la formele de invatamant cu frecventa, invatamant la distanta si frecventa redusa.

Programul de studiu Informatica a fost acreditat de catre ARACIS in anul 2008, prin H.G. nr. 635/11.06.2008, facand astfel parte din sistemul national de invatamant superior.

Senatul Universitatii a hotarat infiintarea specializarii Informatica, tinand cont de importanta pregatirii de specialisti in acest domeniu, capabili sa raspunda problemelor de informare si comunicare actuale si de perspectiva in contextul pe care il parcurge tara noastra la inceputul mileniului III.
Incepand cu anul universitar 2011-2012, a luat fiinta Facultatea de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica prin comasarea Facultatii de stiinte ale Naturii cu Facultatea de Inginerie si Facultatea de Informatica.

In aceasta structura au figuratpana in anul 2015 urmatoarele departamente: Departamentul Biologie, Ecologie si Geografie, Departamentul stiinte Silvice si Agroturism, Departamentul de Informatica.

La sfarsitul anului universitar 2014-2015 au fost initiate toate procedurile legale privind comasarea Facultatii de stiinte Economice cu Facultatea de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica rezultand noua structura sub denumirea de Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie.

Cuvântul decanului

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad este o facultate de tradiție în ciuda tinereții ei.

Are doar 30 de ani!

De-a lungul timpului instituția a reprezentat o șansă pentru mii de tineri care au beneficiat de servicii educaționale de excepție, care au reușit în viață, fie găsindu-și un loc de muncă bine plătit, fie pornind pe propriul drum, deschizând o afacere.

Programele de studii dezvoltate pe cele trei paliere – licență, masterat și studii post-universitare derulate de FSEII în Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău și Marghita sunt diversificate, urmare a colaborări cu comunitatea de alumni a facultății noastre, flexibile și permanent adaptate necesităților actuale ale societății. Cursurile, seminariile și activitățile de laborator se desfășoară în spații noi, amenjate corespunzător și bine utilate.

Orientarea antreprenorială a FSEII este susținută de colaborarea permanentă cu mediul de afaceri, care vine în întâmpinarea studenților în ceea ce privește activitatea practică și care permite totodată adaptarea ofertei educaționale la cerințele firmelor românești și străine ce activează în Vestul și Nord-Vestul României.

Facultatea noastră este partener în numeroase proiecte cu finanțare națională și europeană, ceea ce permite implicarea cadrelor didactice, dar mai ales a studenților în activitățile practice legate de implementarea acestora. Suntem preocupați de îmbunătățirea permanentă a activității de cercetare academică la standarde europene, cu implicarea studenților noștri. În acest sens avem o echipă formată în principal din cadre didactice tinere, care vin cu entuziasmul tinereții și care beneficiază de experiența colegilor mai în vârstă în direcția furnizării prin cercetare, de soluții și rezolvarea unor probleme importante ale comunității.

FSEII oferă studenților săi nu doar oportunități de formare academică diverse, dar și experiențe de viață de neuitat, dezvoltate într-un cadru interuman de foarte bună calitate, stimulativ și orientat spre performanță. Astfel numeroase ateliere de lucru, simpozioane, școli de vară și manifestări studențești, organizate și susținute de către Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, adună de fiecare dată studenții, inclusiv pe cei proveniți de la alte facultăți din Universitatea noastră, sau din străinătate, ceea ce ne face să remarcăm de fiecare dată componenta internațională semnificativă.

Deviza FSEII – Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă! reprezintă un deziderat prin care dorim să ne diferențiem în procesul educațional, un mod de a gândi și a acționa împreună, profesori și studenți, pentru ca fiecare absolvent al facultății să aibă șansa de a contribui prin abilitățile și competențele acumulate la dezvoltarea și bunăstarea comunității din care provine.

Eforturile făcute de-a lungul timpului dau roade acum, oferindu-ne satisfacția lucrului bine făcut și a faptului că an de an, absolvenții de liceu aleg Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, pe care îi asigurăm  că nu vor regreta în alegerea făcută.

Vă așteptăm cu drag,

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis