FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

BUN VENIT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport reprezintă o structură academică dinamică și modernă, printre ale cărei scopuri primordiale se numără acoperirea, prin programe universitare de calitate, cererea existentă pe piaţa forţei de muncă, în domeniul ştiinţelor sociale, umaniste şi al educaţiei fizice şi sportului.

Întemeiată pe tradiția istorică, în spiritul respectului pentru valorile autentice și a așezării Aradului pe locul binemeritat, de Capitală Istorică a Marii Uniri, facultatea noastră îngemănează, în structura și în demersul său academic, această componentă tradițională cu o alta, modernă, în linia demersurilor pentru integrare europeană și euroatlantică ale României contemporane.

În concordanță cu principiile unui învățământ grefat pe cerinţele europene, exprimate prin sintagma Procesul de la Bologna, domeniile pentru studiile universitare de licență și masterat pe care le propunem, răspund exigențelor unui învățământ modern, european.

Din anul 1994 și până astăzi, colectivul facultății a investit, și continuă să o facă, puternice energii sufletești pentru promovarea învățământului de calitate și a exigenței în cercetare. Numită, de-a lungul timpului, prin natura unor modificări administrative, Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative sau, în ultimii ani, Facutatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, aceasta și-a păstrat, în timp, identitatea distinctă și rolul specific în cadrul structurii polimorfe a universității noastre, așa cum a fost aceasta făurită prin puterea vizionară a celui care a întemeiat-o, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad! Domnia sa a construit temeinic, alături de un corp academic de reală vocație, fundația unei facultăți care validează, prin activitatea sa, crezul lui Vasile Goldiș, așezându-se la intersecția determinărilor istorice, cu actualitatea.

Continuăm cu dedicare, eforturile noastre pentru sporirea calității învățământului superior arădean, sub coordonarea conducerii universității, iar prin puterea și consecvența profesională a Doamnei Rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, destinul academic al Aradului merge înainte pe calea promovării valorilor autentice.

Ne centrăm așadar cu toții, dascăli și personal administrativ, atenția și eforturile înspre crearea unui mediu armonios, prin care să oferim studenților și masteranzilor noștri cadrul propice unei dezvoltări intelectuale și profesionale care să constituie temelia unei cariere de succes, în viitor. Ne mândrim cu absolvenții noștri, inserați cu succes pe piața muncii, în structuri publice sau private, la nivel național și internațional.

Credem cu tărie în faptul că viitorul este deschis, iar șansa este de partea celor care îndrăznesc și perseverează! Vă așteptăm cu entuziasm să vă alăturați nouă, pentru a vă construi un traseu profesional solid, sub îndemnul transmis de mesajul adresat lui Cristofor Columb, la plecarea acestuia pe mare, de către regina Isabella a Spaniei:

Pluteşte drept înainte, şi dacă pământul pe care-l cauţi nu există încă, fii sigur că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a-ţi răsplăti îndrăzneala!

DECAN,

Conf.univ.dr. SPERANȚA-SOFIA MILANCOVICI

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis