MEDICINE

FACULTY OF

STUDIES DEGREE: MASTER

Laboratory Analysis Used in Biomedical Field

DURATION

2 YEARS

ECTS

120

LOCATION
Arad, 91-93 L. Rebreanu St.

TEACHING LANGUAGE

ROMANIAN

FIELD OF STUDIES

BIOLOGY

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

The general objective of the study program aims to provide excellence both in education, and in the scientific research, granting the future graduates with proper professional skills and abilities, training highly qualified human resources in the biomedical field for a good insertion on the labor market of Romania and European Union in a particularly dynamic  and actual field.

Specific objective:

 • formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică şi practică multi-transdisciplinară, capabil să abordeze problematici sistemice, complexe în domeniul  ştiinţelor bio-medicale;
 • dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniul biologiei, care să definească eforturile materiale, umane, financiare și să promoveze o abordare inovativă multimodală și transdisciplinară în acest domeniu, în acord cu tendinţele manifestate la nivel european şi mondial prin studii axate pe științe fundamentale, ecosanogeneză, bioeconomie și bazele moleculare ale vieții.
 • extinderea serviciilor acordate diferitelor unităţi economice și sanitare prin transferul produselor ştiinţifice în diferite sectoare: servicii bio-medicale, bio-nano-tehnologii, prin inițierea transferului de tehnologii către mediul economic, obținute în urma activități de cercetare.

The study program Curriculum for 2019 – 2020

The study program Curriculum for 2020 – 2021

SKILLS

Professional skills

 • C1. The capacity of applying the modern methods and investigation techniques, specific for the field;
 • C2. Knowledge of the principles and norms for organization and functioning of the specialized laboratories;
 • C3. Evaluation, analysis and drafting studies, professional reports and scientific papers;
 • C4. Organization and performance of the required protocols for supporting the field-specific research activity.
 • C5. Capacity of integration into research teams.

Transversal skills

 • CT1. Responsible and efficient performance of the tasks related to the professions in the field, in compliance with the principles of professional ethics;
 • CT2. Identifying the role in a team and undertaking the appropriate responsibilities according the personal and professional profile;
 • CT3. Developing the capacities for critical-constructive thinking on the own level of professional training in relation with the profession standards.

THROUGH OURSELVES! – Vasile Goldis