MEDICINE

FACULTY OF

STUDIES DEGREE: MASTER

Medicina Socială și management sanitar

DURATION

1,5 YEARS

ECTS

90

LOCATION
Arad, 86 L. Rebreanu St.

TEACHING LANGUAGE

ROMANIAN

FIELD OF STUDIES

HEALTH

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului de studii își propune pregătirea specialiştilor în domeniul managementului biomedical, prin alinierea performanţelor învăţământului superior biomedical la standardele europene şi internaţionale. Disciplinele de interes au fost selectate pentru a corespunde domeniului de specialitate, în acest scop, au fost delimitate competenţele profesionale şi de specialitate ce urmează a fi dezvoltate în cadrul programului de masterat.

The study program Curriculum for 2017 – 2019

The study program Curriculum for 2019 – 2020

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

  • Proiectarea, cercetarea și aprofundarea noțiunilor avansare în domeniul managementului serviciilor de sănătate și managementului strategic
  • Identificarea și aprofundarea noțiunilor de management al resurselor umane și al calității îngrijitorilor de sănătate
  • Evaluarea complexă și avansată a sănătății în raport cu mediul fizic și profesional, respectiv la vârstnic
  • Analiza aprofundată a metodologiei cercetării populaționale și a cercetării aplicate
  • Comunicare individuală și organizațională prin aplicarea principiilor de comunicare utile unui management adecvat
  • Gestionarea metodelor avansate de biostatistică medicală aplicând adecvat legislația sanitară în domeniu

Competenţe transversale

  • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare și riscurilor aferente
  • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
  • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.)

THROUGH OURSELVES! – Vasile Goldis