D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Activitatea de cercetare a departamentului

LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE 2013-2018

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI ŞI ISI PROCEEDINGS:

Autori Titlu Denumirea revistei Anul ISSN; volum; nr pagini
PĂTRĂUŢĂ TEODOR (coautor Tiberiu Dâscă) The Effects of Gipsy PeopleMigration froim Hunedoara on Interethnic Communication Iulian Boldea (coord.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Editura Arhipeleag XXI, Târgu Mureş 2013 pp. 115-122

ISBN: 978-606-93590-3-7

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR (coautor Tiberiu Dâscă) Multiculturalism or Interculturalism and Diversiy in Unity, Iulian Boldea (coord.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Editura Arhipeleag XXI, Târgu Mureş 2013 pp. 123-127

ISBN: 978-606-93590-3-7

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR The Universality of the Teacher Iulian Boldea (editor), Globalization and Intercultural DialogueMultidisciplinary Perspectives, Section: Education Sciences, Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, 2014 pp. 254-260

ISBN: 978-606-93691-3-5

PĂTRĂUŢĂ TEODOR The competence and quality of the teacher, essential components of the successfull educational process

 

Iulian Boldea (editor),  Debate on Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 2th edition, Section Psychology and Educational Sciences 2015 ISBN 987-606-93692-5-8

Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 20-30

web: http://www.upm.ro/gidni2

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Paradigm shift on relations between learning , motivation and learners aspirations

 

Iulian Boldea (editor), Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Section  Târgu Mureş

 

2015 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 23-33

 

ISBN: 978-606-8624-21-1

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR The Relationship dynamic personality  on learning and school succes Iulian Boldea (editor), Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural  Dialogue 2016 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 468/479

ISBN: 978-606-8624-03-7

 

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Ways to prevent and removing a school failure 

 

Iulian Boldea (editor), Dumitru-Mircea Buda (editors), Convergent Discourses. Exploring zhe Contexts of Communication, Section Psychology and Education Sciences 2016 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 6-16

 

ISBN: 978-606-8624-17-4

web: http://upm.ro/cci

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Time as educational resource Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editors), Multicultural Representations. Social Sciences, Psychology, Sociology and Educational Sciences, 2016 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, 2016 pp. 22-29

ISBN: 978-606-8624-16-7

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Subjective dimension of school failure Journal of Romanian  Literary Studies, Issue no.13, International Romanian Humanities Journal 2018 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 32-36

ISBN:  2248-3004

OPREA MARIA Social aspects regarding the vulnerability of single-parent families – the case pf Arad county Academicus International Scientific Journal, Albania   pp. 69-93.

ISSN:

ISI:

Factor de impact:

OPREA MARIA The Protection of Children in Institutions – a social imperative

 

 

Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (editors), Convergent Discourses. Exploring zhe Contexts of Communication, Section Social Sciences 2016 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp.178-186

ISBN: 978-606-8624-17-4

web: http://upm.ro/cci

OPREA MARIA (coautor Morcan Oana) The Social Condition of Young Institutionalized people 18 years of age or older. Issues regarding their adaptation to an independent life-the case of Arad county Iulian Boldea (editor), Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Section Social Sciences 2017 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 61-68

ISBN: 978-606-8624-12-9

BOGLUŢ ANGELA Determining factors of Educational Efficiency and success

 

 

Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda (editors), Convergent Discourses. Exploring zhe Contexts of Communication, Section Psychology and Education Sciences 2016 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 164-174

 

ISBN: 978-606-8624-17-4

web: http://upm.ro/cci

BOGLUŢ ANGELA The Cultural and Educational potential of popular pedagogy Iulian Boldea (editor), Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Section Coomunication, Journalism, Education, Psychology and Sociology 2017 Editura Arhipeleag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 177-184

ISBN: 978-606-8624-12-9

SINACI MARIA Virtue Ethics and Enotional Intelligence in the Educational Context

 

Iulian Boldea (editor),  Debate on Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 2th edition, Section Social Sciences, Management, Tîrgu-Mureş : Arhipelag XXI 2015 Arhipelag XXI, SBN 987-606-93692-5-8

Vol. II

pp. 319-326

DÎSCĂ TIBERIU Why Would a Primary School Teacher want to use Moodle?

 

eLearning and Software for Education Conference – eLSE 2015.

site-ul conferinţei: http://elseconference.eu/

 

2015 ISSN 2066-026X, indexat în bazele de date

ISI Web of Science, CEEOL, ProQuest, EBSCO HOST

DÎSCĂ TIBERIU Types of Socialization and their Importance in understanding the Phenomena of Socialization

 

 

6th International Conference on Social Sciences Istanbul, 11-12 September 2015,

European Journal of Social Sciences Education and Research

Site-ul conferinţei:

http://icss6.euser.org/

2015 ISBN 9788890916335

Impact Factor: 0.894

 

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE RECUNOSCUTE LA NIVEL NATIONAL DE CATRE CNCSIS- CATEGORIA   B+  ŞI ÎN BDI

 

Autori Titlu Denumirea revistei Anul ISSN; volum; nr pagini
PĂTRĂUŢĂ TEODOR School physical education as a means of psychological preparation of students (Educaţia fizică şcolară ca mijloc de pregătire psihică a elevilor Studia Universitatis Vasile Goldiş” , Seria Educaţie Fizică şi Kinetoterapie, 2013 vol. II, nr. 2(4), pp85-90

ISSN: 2284-7324

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Dinamica procesului psihologic de procesare a informaţiei de marketing procesată în sport Sport şi societate. Revistă de educaţie fizică, sport şi ştiinţe conexe ”, nr. 14, Iaşi 2014 pp. 239-249.

ISSN: 1582-2168

 

PĂTRĂUŢĂ TEODOR 5 octombrie –Ziua Mondială a Educaţiei. Un vis împlinit al omenirii

Indexat în următoarele baze de date internaţionale (BDI): DOAJ, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus Internaţional, SCIPIO, The Linguist List

Studii de ştiinţă şi cultură, volum suplimentar, Europa centru şi margineCooperare culturală transfrontalieră

Supliment al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură

2016 ISSN: (print): 1841-1401

ISSN (online) 2067-5135

pp. 229-230

BULBOACĂ SORIN Forms of children*s discrimination in Romania

Site: revad/uvvg.ro/files/nr.16/4.pdf

Indexat în următoarele baze de date internaţionale (BDI): DOAJ, Index Copernicus InternaţionalEBSCO, ProQuest

Revista de administraţie publică şi politici sociale 2016 Nr. 16, pp. 25-34.

ISSN: (print) 2067-1695,

ISSN (online) 2344-4940,

 

OPREA MARIA ,Aspecte sociale ale vulnerabilității familiilor monoparentale

 

Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Stiinte Sociale”, Chişinău 2016 ISSN 1857-2081,

pp-

OPREA MARIA Vulnerability and social concern: the condition of children in institutions” -case of ARAD county

http://mi.bxb.ro/management-intercultural-vol-xviii-nr-372016/

Spirituality and Creativity – Fusion between Social Sciences, Arts, Theology, Engineering and Management (The HUB),  1-2 dec. 2016 2016 pp. 405-413
DÎSCĂ TIBERIU Defining Aspects of Families in which one parent is abroad Analele Universităţii din OradeaFascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială

Site: http://socioumane.ro/blog/analesocioumane/

http://socioumane.ro/blog/analesocioumane/editii/call-for-papers/

2015 indexată în EBSCO, UlrichsWeb, Index Copernicus

 

ARTICOLE PUBLICATE IN VOLUMELE CONFERINTELOR  INTERNATIONALE 

 

Autori Titlu Denumirea conferintei Denumirea revistei

/volumului

ISSN

/ISBN

Numar pagini Anul
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Învăţarea pe nivele de dificultate 20 de ani de pedagogie Freinet în România, 20 octombrie 2013 20 de ani de pedagogie Freinet în România, CD, Timişoara, 24 octombrie, pe CD. ISBN: 978-973-0-15590-7 .

 

15 2013
DÎSCĂ TIBERIU Factors that may cause failure in school socialization. A cumulative approach” ISER- 10th International Conference on Education and Social Science (ICESS-2015) Berlin 30 octombrie 2015

Site-ul conferinţei:

http://iser.co/conference/Germany/ICESS/index.php

2015 ISBN: 978-93-85832-26-0

Este indexat in Digital Object Identifier (DOI) from Cross Ref, CNKI, Google Scholar, DRJI, DOAJ si face parte din arhiva World Research Library

DÎSCĂ TIBERIU Factors that may cause failure in school socialization. A cumulative approach”

 

 

 

ARTICOLE PUBLICATE IN VOLUMELE CONFERINTELOR  NATIONALE

 

Autori Titlu Denumirea conferintei Denumirea revistei

/volumului

ISSN

/ISBN

Numar pagini Anul
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Vasile Goldiş – copilărie şi destin 95 de ani de la Marea Unire în Marius Ioan Grec (coord.),  95 de ani de la Marea Unire: culegere de studii, volum omagial, ISBN: 978-973-664-656-0

 

86-90 2013

 

CARTI PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE LA NIVEL NATIONAL DE CATRE CNCSIS SI EDITURI INTERNATIONALE DE PRESTIGIU

 

Autori Titlu Editura / ISBN Anul  Nr pagini
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Didacticometrie. Esenţă, necesitate, proceduri, ediţia a II-a Editura Didactică şi Pedagogică, R.A, Bucureşti ISBN:  978-973-30-3338-7 2013 216
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Didactica informaţională şi metria în pedagogie, în coord. Octavian Mândruţ, Curriculum şi didactică. Dimensiuni inovative actuale. Cercetare – dezvoltare –formare Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad

ISBN: 978 – 973- 664- 616-4

 

2013 90-103
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Curriculum şi didactică. Elemente inovative actuale. Cercetare – dezvoltare – inovare –formare, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad

ISBN:  978-973-664-538-9

 

2013 184 p.
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Consideraţii privind spaţiul social şi educaţia, în Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, vol. VII (Summa Theologiae) Editura Eikon, Cluj – Napoca, 2015

 

ISBN: 978-973-757-730-6, 978-606-711-376-1

2015 pp. 42-46
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Valoarea formativă a limbajului pedagogic în Communication, Culture, Creation: new scientific paradigms (editors: Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranţa Milancovici, Eugen Gagea) Editura ”Vasile Goldiş” University Press, Novi Sad Fondatia Europa, Arad

ISBN: 978-973-664-779-6; 978-86-87879-14-0

2015 pp. 667-672
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Didactica matematicii pentru învăţământul primar şi preprimar, ediţia  a III-a ”Vasile Goldiş” University Press, Arad

ISBN: 978-973-664-209-8

2015       316 p.
PĂTRĂUŢĂ TEODOR O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig, în Emil Arbonie, Doru Sinaci (coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat – Crişana, vol. XI Vasile Goldiş University Press, Arad

ISBN: 978-973-664-439-9; 978-973-664-808-3

2016 pp. 211-220
BULBOACĂ SORIN Comunităţi mozaice în Banat în secolul al XVIII-lea în Communication, Culture, Creation: new scientific paradigms (editors: Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranţa Milancovici, Eugen Gagea)

ISBN: 978-973-664-779-6; 978-86-87879-14-0

2015 pp. 157-164.
BULBOACĂ SORIN Vasile Goldiş – activitatea didactică, în Marius Ioan Grec, Marţian Iovan, Stelean Ioan Boia (coord.), Vasile Goldiş 155 de ani de la naştere (1862-1934) „Vasile Goldiş” University Press, Arad

ISBN: 978-973-664-835-9

 

2017 pp. 48-58
BULBOACĂ SORIN Idei pedagogice inovatoare în opera lui Ştefan Bârsănescu, în Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editori), Comunicare, cultură şi societate. Culegere de studii Trivent, Budapesta

ISBN: 978-615-80340-8-1

Web:www.trivent-publishing.eu

 

2017 pp. 80-91.
BLAGA ALEXANDRU Curriculum şi evaluare. Abordări actuale în teoria, metodologia şi practica curriculumului şi evaluării Editura Vasile Goldiş University Press, Arad

ISBN: 978-973-664-624-9

 

2013 153
HONIGES ANA Actualităţi şi perspective în didactica ştiinţelor naturii, în vol. Curriculum şi didactică. Dimensiuni inovative actuale, coord. Octavian Mândruţ Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad

ISBN: 978- 973-664-616-4

 

2013 120-127
HONIGES ANA Managementul clasei de elevi – repere aplicative Editura Gutenberg Univers, Arad

ISBN: 978-606-675-036-3

2014 107

 

ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE UNIVERSITARE

 

Autori Titlu Denumirea revistei Anul ISSN; volum; nr pagini
PĂTRĂUŢĂ TEODOR Metodologia învăţării prin cooperare Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 5-11

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Şcoala din Bocsig în context  istoric regional Analele Aradului 2016 Anul II, nr. 2, pp. 408-418

ISSN: 2457-9939

PĂTRĂUŢĂ TEODOR Nevoile în educaţie – între concept şi realitate Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3,nr. 2, pp. 26-33.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

ARDELEAN AUREL, MÂNDRUŢ OCTAVIAN Contribuţii la proiectarea documentelor normative ale Curriculumului Naţional: planuri şi programe, Partea I Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3,nr. 2, pp. 5-19.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

GAGEA EUGEN Câteva consideraţii privind educaţia în diversitatea comportamentului uman Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 12-14

GAGEA EUGEN Istoria, un dascăl pentru viaţă Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3,nr. 2, pp. 45-47.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

BULBOACĂ SORIN Educaţia interculturală şi combaterea discriminării Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 68-73

BULBOACĂ SORIN Şcoli, dascăli şi manuale în oraşul Arad în veacul Luminilor Analele Aradului 2016 Anul II, nr. 2, pp.273-281

ISSN: 2457-9939

BULBOACĂ SORIN Activităţi extracurriculare la diciplina Istorie Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3, r. 2, pp.  48-52.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

OPREA MARIA Adolescenţa şi factorii socializării. Studiu de caz Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 15-36

OPREA MARIA Rolul familiei şi al şcolii în formarea şi dezvoltarea copilului Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 37-49

OPREA MARIA Personalitatea – o construcţie socială – o abordare psihosocială Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3,nr. 2, pp.  34-44.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

BLAGA ALEXANDRU Consideraţii privind transpunerea domeniilor competenţelor de bază, pe nivele de învăţământ Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1,pp. 50- 53

BLAGA ALEXANDRU (coautor Blaga Fulvia) Consideraţii privind cultura formării pe bază de competenţe Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 54-62

DÎSCĂ TIBERIU Problematica elevilor rămaşi în ţară în urma migraţiei părinţilor Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2016 Vol. 3,nr. 2, pp. 53-63.

ISSN: 2247-5710;

ISSN-L: 2247-5410

LUPAŞ AURORA Migraţiune şi familie Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 63-67

PEŞTEAN VALERIA Planul de dezvoltare a carierei didactice Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 74-76

DÎSCĂ TIBERIU Platformele de e-learning în şcoala primară Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 77-81

DÎSCĂ TIBERIU Abordări privind strategiile de trezire a interesului pentru lectură Studia Universistatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 2015 ISSN: 2247-5710

ISSN-L: 2247-5410

Volum 2, nr. 1, pp. 82-86

 

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis