FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII: MASTERAT

Analize de laborator utilizate în
domeniul biomedical

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91-93

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

PROGRAMUL DE STUDII

BIOLOGIE

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului de studii își propune să asigure excelență atât în educație, cât și în cercetarea științifică, conferind viitorilor absolvenți competențe și abilități profesionale adecvate, formând resurse umane înalt calificate în domeniul bio-medical pentru o bună inserție pe piața muncii din România și Uniunea Europeană, într-un domeniu deosebit de dinamic și actual.

Obiective specific:

 • formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică şi practică multi-transdisciplinară, capabil să abordeze problematici sistemice, complexe în domeniul  ştiinţelor bio-medicale;
 • dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniul biologiei, care să definească eforturile materiale, umane, financiare și să promoveze o abordare inovativă multimodală și transdisciplinară în acest domeniu, în acord cu tendinţele manifestate la nivel european şi mondial prin studii axate pe științe fundamentale, ecosanogeneză, bioeconomie și bazele moleculare ale vieții.
 • extinderea serviciilor acordate diferitelor unităţi economice și sanitare prin transferul produselor ştiinţifice în diferite sectoare: servicii bio-medicale, bio-nano-tehnologii, prin inițierea transferului de tehnologii către mediul economic, obținute în urma activități de cercetare.

Planul de învățământ a programului de studiu 2023– 2025

Planul de învățământ a programului de studiu 2022 – 2024

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

 • C1. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile moderne de investigare specifice domeniului;
 • C2. Cunoașterea principiilor și normelor de organizare și funcționare a laboratoarelor de specialitate;
 • C3. Evaluare, analiză și elaborare de studii, rapoarte profesionale și articole științifice;
 • C4. Organizarea și realizarea protocoalelor necesare susținerii unei activități de cercetare specifice domeniului.
 • C5. Capacitate de integrare în echipe de cercetare.

Competenţe transversale

 • CT1. Realizarea responsabilă si eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională;
 • CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea responsabilițăilor corespunzătoare profilului profesional și personal;
 • CT3. Dezvoltarea capacităților de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Planul de învățământ a programului de studiu 2021 – 2023

Planul de învățământ a programului de studiu 2020 – 2021

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis