FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII: MASTERAT

Medicina Socială și management sanitar

DURATA

1,5 ANI

NR. CREDITE

90

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

PROGRAMUL DE STUDII

SĂNĂTATE

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului de studii își propune pregătirea specialiştilor în domeniul managementului biomedical, prin alinierea performanţelor învăţământului superior biomedical la standardele europene şi internaţionale. Disciplinele de interes au fost selectate pentru a corespunde domeniului de specialitate, în acest scop, au fost delimitate competenţele profesionale şi de specialitate ce urmează a fi dezvoltate în cadrul programului de masterat.

Planul de învățământ a programului de studiu 2023 – 2025

Planul de învățământ a programului de studiu 2022 – 2024

Planul de învățământ a programului de studiu 2021 – 2023

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

Planul de invatamant a programului de studiu 2017 – 2019

COMPETENȚE

Competenţe profesionale

  • Proiectarea, cercetarea și aprofundarea noțiunilor avansare în domeniul managementului serviciilor de sănătate și managementului strategic
  • Identificarea și aprofundarea noțiunilor de management al resurselor umane și al calității îngrijitorilor de sănătate
  • Evaluarea complexă și avansată a sănătății în raport cu mediul fizic și profesional, respectiv la vârstnic
  • Analiza aprofundată a metodologiei cercetării populaționale și a cercetării aplicate
  • Comunicare individuală și organizațională prin aplicarea principiilor de comunicare utile unui management adecvat
  • Gestionarea metodelor avansate de biostatistică medicală aplicând adecvat legislația sanitară în domeniu

Competenţe transversale

  • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare și riscurilor aferente
  • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
  • Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.)

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis