FACULTATEA DE

MEDICINĂ DENTARĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

TEHNICĂ DENTARĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

TEHNICĂ DENTARĂ

Programul de studiu Tehnică Dentară face parte din structura organizatorică a Facultăţii de Medicină Dentară, fiind primul Colegiu înființat în cadrul Universității noastre, încă din anul 1991, studenţii desfăşurându-şi activitatea în paralel cu colegii lor de la această facultate.

Specializarea Tehnică Dentară a fost acreditată în urma propunerii A.R.A.C.I.S., prin H.G.. 635/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 834, partea I din 11 decembrie 2008.

Fiind judeţ de graniţă, cu un caracter multicultural, absolvenţii noştri au şansa realizării profesionale şi pe piaţa forţei de muncă globalizate. Suplimentul de diplomă în limba engleză le oferă posibilitatea angajării în sistemul public şi privat european;

Prin parteneriatele realizate cu firme multinaţionale din domeniul aparaturii şi materialelor dentare există interesul acestor angajatori pentru a-şi apropia cei mai buni absolvenţi ai specializării tehnică dentară.

Misiunea specializării este de a pregăti tehnicieni dentari foarte bine instruiţi în domeniul proteticii dentare, al aparatelor ortodontice şi chirurgicale.

La absolvire, un viitor tehnician dentar trebuie să deţină cunoştinţe la zi şi o înţelegere a chestiunilor majore referitoare la practica medicinii dentare în general şi a tehnicii dentare în special, trebuie să aibă multe abilităţi, inclusiv cele legate de cercetare, de investigaţie, cele analitice, de rezolvare a problemelor, de planificare, comunicare, prezentare şi lucru în echipă. De asemenea, trebuie să înţeleagă care este relevanţa acestor activităţi în practica tehnicii dentare.

VEZI PDF

Structura programului de studiu 2016-2019

VEZI PDF

Plan invatamant specializare Tehnica Dentara 2017-2020

VEZI PDF

Plan învățământ specializare Tehnică Dentară 2019-2020

VEZI PDF

Plan învățământ specializare Tehnică Dentară 2020-2021

COMPETENȚE

COMPETENŢE PROFESIONALE
  • C1 Utilizarea adecvata a principiilor ce stau la baza morfologiei si functionalitatii aparatului dento-maxilar;
  • C2 Aplicarea notiunilor privind materialele, aparatele si echipamentele de lucru specifice laboratorului de tehnica dentara;
  • C3 Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice fixe;
  • C4 Proiectarea si confectionarea restaurarilor protetice mobile, mobilizabile si composite;
  • C5 Desfasurarea activitatilor în domenii specifice: ortodontie si chirurgie oro-maxilo-faciala;
  • C6 Desfasurarea activitatilor de management,conducere si administratie sanitara
COMPETENŢE TRANSVERSALE
  • CT1 – Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
  • CT2 – Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
  • CT3 – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis