FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMANĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

Acest program de studiu asigură absolventului o calificare profesională şi responsabilităţi în spiritul medicinei moderne, cu posibilitatea de continuare a studiilor, conform Procesului de la Bologna.

Obiectivele programului de studiu sunt realizate prin asigurarea unei pregătiri teoretice şi fundamentale adecvate, respectiv: deprinderi practice conform unui barem minim stabilit la nivelul fiecărei discipline, prin stagii practice, gărzi şi practică de vară, creditate anual în planul de învăţământ; definirea rolului pe care fiziokinetoterapeutul îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care stilul de viaţă le are asupra necesităţilor de îngrijire ale acestora; deprinderea respectului faţă de pacient cu adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere cultural, etic şi profesional.

Conceptul didactic general al programului urmărește o instruire teoretică echilibrată și coordonată cu instruirea clinică, astfel  încât cunoștințele și experiența practică să fie dobândite într-un mod adecvat, care să permită absolvenților o abordare multidisciplinară și o înțelegere integrată a conceptului de recuperare adresat în special pacienților cu diferite afecțiuni.

VEZI PDF

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

COMPETENȚE

Competenţe profesionale:

 • Evaluează starea generală (în special  aparatul locomotor) a pacientului  sau  sportivului, din punct de vedere anatomo funcţional;
 • Identifică semne clinice de suferinţă musculo-osteo-articulară;
 • Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei şi conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din domeniu;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de masaj individualizate;
 • Elaborarea şi realizarea programelor de hidrotermoterapie şi a altor metode specifice în acord cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator;
 • Realizarea protocoalelor de electroterapie întocmite de medic;
 • Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului funcţional precum şi monitorizarea acestuia;
 • Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor şi altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene şi socio-profesionale;
 • Programe de recuperare medicală pe grupe de afecţiuni;
 • Programe de terapie complementară;

Competenţe transversale:

 • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis