FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

MARKETING – IF

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Marghita

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

MARKETING

MARKETING

Programul de licenţă Marketing îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate capabili să ofere soluţii pertinente în activităţi de prospectare a pieţelor, negociere, comunicare şi promovare, precum şi să contribuie la elaborarea unor decizii eficiente pentru buna funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic românesc şi cel european. Acest program oferă o educaţie economică persoanelor care au studii liceale şi adaugă valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie, ca suport pentru dezvoltarea de cariere  în domeniile: marketingul firmelor, comerţ intern şi internaţional, relaţii publice, vânzări, creaţie publicitară,  design de produse, branding, comunicare.

Obiectivul general al programului de studii este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul marketingului, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor concrete şi luarea unor decizii specifice pentru tipul de activitate practicat.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • să furnizeze studenţilor cunoştinţe temeinice, să creeze şi să dezvolte competenţe specifice marketingului în context global.
 • să dezvolte capacitatea critică şi analitică în raport cu mediul de afaceri;
 • să dezvolte abilităţile studenţilor de a dezvolta relaţii interpersonale;
 • să asiste şi să orienteze studenţii atât în a-şi dezvolta capacitatea de a studia individual, cât şi de a lucra în echipă;
 • să încurajeze studenţii în a se implica în proiecte de cercetare în domeniul marketingului, care să le ofere oportunitatea dezvoltării unei cariere în firme naţionale şi multinaţionale;
 • să realizeze o pregătire adecvată care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii masterale în domeniu.

COMPETENȚE

Competențe profesionale

 • C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing
 • C2. Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing
 • C3. Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizația și mediul său
 • C4. Fundamentarea și elaborarea mix-ului de marketing
 • C5. Utilizarea tehnicilor de vânzare
 • C6. Organizarea activităților de marketing în cadrul organizației

Competenţe transversale

 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Marketing 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Marketing 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Marketing 2019-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Marketing 2020-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis