UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Misiunea și Obiectivele
Centrului

Scopul principal al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră  este ca studenţii şi absolvenţii să îşi cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele profesiunilor şi ocupaţiile existente, în condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale a societăţii româneşti şi Uniunii Europene.

CENTRU DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ VINE ÎN AJUTORUL STUDENŢILOR CU URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

Evaluare psihologică în vederea realizării unui profil psihoaptitudinal, domeniile investigate fiind : evaluarea aptitudinilor cognitive, abilitatea generală de învățare, aptitudinea verbală, numerică, spațială, de percepție a formei, rapiditatea în reacții, abilități funcționărești, capacitate decizională, evaluarea personalității, evaluarea intereselor și a valorilor. Compatibilizarea profilului psihoaptitudinal cu profesia potrivită.

Orientare în carieră, orientarea  tinerilor în vederea adoptării unor decizii corecte şi realiste cu privire la oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte ruta educaţională și profesională pe baza cărora să-şi construiască o carieră de succes.

Consilierea tinerilor pentru armonizarea aspiraţiilor educaţionale şi profesionale individuale cu sistemul social de valori, cu conduita socială dezirabilă precum şi cu aptitudinile şi abilităţile personale.

– Dezvoltarea resurselor umane din Universitate;

Îmbogățirea paletei de servicii oferite de Universitate propriilor studenți, dar și altor persoane fizice/ juridice;

Transmiterea de informaţii studenţilor, de natură cantitativă şi calitativă, în legătură cu  piaţa forţei de muncă şi cu tendinţele manifestate în cadrul acesteia, pentru stimularea motivaţiei  şi a aspiraţiilor cu privire la educaţie, profesiune si carieră.                                            Transmiterea de informaţii studenţilor, în legătură cu oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte programele de studiu ce pot forma o rută educaţională coerentă astfel încât să-şi formeze o perspectivă globală, realistă şi pragmatică cu privire la structura şi dinamica profesiunilor şi ocupaţiilor din ţara noastră şi în plan european.

Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare prin dezvoltarea abilitaţilor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă, prin informarea asupra sistemului de valori şi conduită socială.

Conectarea programelor Universității la cerințele pieței muncii, dar și la aspirațiile tinerelor generații;

Punerea la dispoziție a unor internship-uri și locuri de muncă actuale, atât în țara noastră cât și în afara țării, prin intermediul site-ului universității.

Facilitarea accesului studenţilor la programe de practică derulate în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere astfel încât aceştia să obţină competenţele specifice necesare îndeplinirii performante a sarcinilor ce revin diferitelor profesiuni şi ocupaţii;

Organizarea și participarea la  târguri educaționale, vizite tematice, sesiuni de prezentare a ofertelor de muncă puse la dispoziție de diverse companii.

Monitorizarea parcursului profesional a tuturor absolvenților facultăților din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad

Scopul principal al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră  este ca studenţii şi absolvenţii să îşi cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei cariere în acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele profesiunilor şi ocupaţiile existente, în condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale a societăţii româneşti şi Uniunii Europene.

CENTRU DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ VINE ÎN AJUTORUL STUDENŢILOR CU URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

Evaluare psihologică în vederea realizării unui profil psihoaptitudinal, domeniile investigate fiind : evaluarea aptitudinilor cognitive, abilitatea generală de învățare, aptitudinea verbală, numerică, spațială, de percepție a formei, rapiditatea în reacții, abilități funcționărești, capacitate decizională, evaluarea personalității, evaluarea intereselor și a valorilor. Compatibilizarea profilului psihoaptitudinal cu profesia potrivită.

Orientare în carieră, orientarea  tinerilor în vederea adoptării unor decizii corecte şi realiste cu privire la oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte ruta educaţională și profesională pe baza cărora să-şi construiască o carieră de succes.

Consilierea tinerilor pentru armonizarea aspiraţiilor educaţionale şi profesionale individuale cu sistemul social de valori, cu conduita socială dezirabilă precum şi cu aptitudinile şi abilităţile personale.

– Dezvoltarea resurselor umane din Universitate;

Îmbogățirea paletei de servicii oferite de Universitate propriilor studenți, dar și altor persoane fizice/ juridice;

Transmiterea de informaţii studenţilor, de natură cantitativă şi calitativă, în legătură cu  piaţa forţei de muncă şi cu tendinţele manifestate în cadrul acesteia, pentru stimularea motivaţiei  şi a aspiraţiilor cu privire la educaţie, profesiune si carieră.                                            Transmiterea de informaţii studenţilor, în legătură cu oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte programele de studiu ce pot forma o rută educaţională coerentă astfel încât să-şi formeze o perspectivă globală, realistă şi pragmatică cu privire la structura şi dinamica profesiunilor şi ocupaţiilor din ţara noastră şi în plan european.

Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare prin dezvoltarea abilitaţilor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă, prin informarea asupra sistemului de valori şi conduită socială.

Conectarea programelor Universității la cerințele pieței muncii, dar și la aspirațiile tinerelor generații;

Punerea la dispoziție a unor internship-uri și locuri de muncă actuale, atât în țara noastră cât și în afara țării, prin intermediul site-ului universității.

Facilitarea accesului studenţilor la programe de practică derulate în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere astfel încât aceştia să obţină competenţele specifice necesare îndeplinirii performante a sarcinilor ce revin diferitelor profesiuni şi ocupaţii;

Organizarea și participarea la  târguri educaționale, vizite tematice, sesiuni de prezentare a ofertelor de muncă puse la dispoziție de diverse companii.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis