FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

NIVEL DE STUDII: MASTERAT

Instituţii de Drept Penal
și Procesual Penal

DURATA

3 SEMESTRE

NR. CREDITE

90

LOCAȚIE
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86 Arad, 310045

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

PROGRAMUL DE STUDII

DREPT

Programul de studii de master Instituții de Drept penal și procesual  penal are ca obiect de studiu căile şi mijloacele de prevenire şi combatere a criminalității, fenomen ce cunoaşte o accentuată recrudescență şi diversificare. Programul răspunde unei necesități stringente de pregătire şi formare în varii domenii de activitate: justiție, avocatură, poliție şi altele.

Urmare a ratificării de către statul român a unor instrumente juridice la nivel european şi internațional, au fost adoptate numeroase legi în materie penală, procesual penală, execuțional penală şi privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. În acord cu aceste evoluții legislative, acest masterat se doreşte a fi atât unul de formare, prin asimilarea celor mai actuale standarde interne şi europene în materie prin încurajarea masteranzilor de a găsi şi propune soluții legislative şi instituționale menite să servească sistemului judiciar în activitatea de prevenire şi combatere a criminalității.

Totodată, se urmăreşte ca, în acord cu legile în materie penală, studiile masterale în acest domeniu să fie recunoscute ca stagii de formare în profesiile juridice, contribuindu-se pe această cale, la formarea de specialişti cu o temeinică pregătire în materie.

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Penal și Procesual 2023-2025

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Penal și Procesual 2022-2024

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Penal și Procesual 2022-2024

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Penal și Procesual 2020-2022

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis