MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Mai jos se găsesc fișiere în format PDF

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru asigurarea calităţii

Politica de asigurare a calitatii

Manualul calității

Certificate de calitate

Regulament privind initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii

Regulament intern UVVG

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului de managementul calitatii

Regulament intocmire stat de functii

Plan pentru egalitatea de gen 2022-2025

Codul de asigurare a calitatii in educatie

Ghid de elaborare si sustinere a lucrarilor de licenta si disertatie

Hotararea 28/18.02.2021 privind aprobarea componentei nominale a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis