FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

MASTERAT

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ – IF

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

CONTABILITATE

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Programul de studii universitare de masterat Audit și Expertiză Contabilă îşi propune să ofere cursanţilor o continuare şi o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate în domeniul
contabilităţii întreprinderilor şi a grupurilor de întreprinderi. În acelaşi timp, programul oferă şi deschideri necesare spre alte discipline care se referă la gestiunea întreprinderii şi a căror parcurgere asigură o mai bună înţelegere a aspectelor privind principiile contabile, tehnicile contabile, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare şi valorificarea informaţiilor contabile.

OBIECTIVE

Obiectivul general al programului este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul contabilitate care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

Parcurgerea acestui program de master oferă absolvenților recunoașterea, prin echivalare, a examenului de acces la profesia de expert contabil pe baza acordurilor încheiate cu CECCAR.

Obiectivele specifice. Masteratul AEC îşi propune următoarele:

 • adaptarea ofertei educaţionale pentru acoperirea nevoii de specialişti în domeniul contabilităţii, auditului, expertizei contabile, analizei financiare;
 • oferirea studenţilor, pe lângă o pregătire teoretică, un fundament practic în contabilitate, audit şi expertiză contabilă. Aceasta include atât o abordare naţională, cât şi o perspectivă internaţională cu privire la normele şi standardele de contabilitate şi audit;
 • crearea studenţilor a oportunităţii de a-şi dezvolta capacitatea de a analiza diverse fenomene şi subiecte de afaceri prin prisma cunoştinţelor pragmatice din domeniu auditului şi contabilităţii;
 • întărirea legăturii cu firmele, instituţiile şi comunităţile beneficiare ale absolvenţilor de masterat pentru a obţine informaţii cu privire la nivelul de pregătire a acestora şi opinii în legătură cu structura şi conţinutul procesului didactic;
 • pregătirea studenţilor pentru cercetare avansată şi munca specifică în companii naţionale şi multinaţionale, cabinete de consultanţă şi audit.

COMPETENȚE

Competenţele generale:

 • înţelegerea aspectelor mediului economic, financiar şi juridic la nivelul Uniunii Europene;
 • dezvoltarea capacităţii de utilizare a metodelor şi tehnicilor specifice serviciilor de asigurare a informaţiei financiare şi a altor servicii din domeniul profesiei contabile;
 • perfecţionarea limbajului economico-financiar menit să permită comunicarea în scris, verbal, prin internet etc.;
 • participarea la proiectarea unor programe specifice activităţilor financiare de actualitate;
 • posibilitatea accesării unei game diversificate de noi locuri de muncă care au apărut recent şi continuă să apară acum în economia românească;
 • acoperirea cu specialişti în audit financiar, tehnici şi strategii financiare, control intern, analiză financiară, administrarea portofoliilor de instrumente financiare;
 • participarea la elaborarea şi coordonarea unor proiecte în domeniu;
 • asigurarea unor competenţe de durată, a unor cunoştinţe practice în pregătirea şi controlul informaţiei financiare, în pregătirea deciziilor din domeniul financiar.

Competenţele şi abilităţile specifice:

 • dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi gestionare a riscurilor financiare şi informaţionale;
 • utilizarea programelor informatice specifice domeniului economic;
 • capacitatea de investigare şi analiză prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor;
 • capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară;
 • utilizarea modelelor moderne de evaluare şi selecţie a activelor financiare în vederea optimizării structurii portofoliilor;
 • capacitatea de a elabora strategii privind politica contabilă şi fiscală a entităţilor economice;
 • realizarea unor analize de piaţă, a unor analize privind evoluţia activelor financiare, a utilizării noilor instrumente financiare în cadrul activităţilor de gestiune a riscurilor şi creşterii performanţelor portofoliilor individuale şi instituţionale.

FISE DISCIPLINE SPECIALIZARE AUDIT SI EXPERTIZA LOCATIE SATU MARE

PLANURI DE INVATAMANT SPECIALIZAREA AUDIT SI EXPERTIZA LOCATIE ARAD

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2023-2025

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2021-2022

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2020-2023

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2017-2019

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă 2016-2018

PLANURI DE INVATAMANT SPECIALIZAREA AUDIT SI EXPERTIZA LOCATIE SATU MARE

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă la Satu Mare 2023-2025

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă la Satu Mare 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Audit și Expertiză Contabilă la Satu Mare 2020-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis