Regulamentele

UNIVERSITĂȚII

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad oferă acces atât studenților cât și cadrelor didactice la diferite metode de acreditare, testare și pregătire pentru formarea și avansarea lor profesională.

Regulamentele

UNIVERSITĂȚII

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad oferă acces atât studenților cât și cadrelor didactice la diferite metode de acreditare, testare și pregătire pentru formarea și avansarea lor profesională.

VEZI PDF

REGULATION ON STUDENTS’ PROFESSIONAL ACTIVITY (AT BACHELOR AND MASTER DEGREES) AT “VASILE GOLDIS” WESTERN UNIVERSITY OF ARAD

VEZI PDF

Regulament de aplicare a sistemului European de Credite Transferabile

VEZI PDF

Regulament de organizare a programului de voluntariat in UVVG

VEZI PDF

Regulament privind activitatea profesională a studenților și masteranzilor

VEZI PDF

Règlement d’application du systeme europeen de transfert et d’accumulation des credits

VEZI PDF

Regulament privind examinarea și notarea studenților și masteranzilor

VEZI PDF

Regulations on the application of the european credit transfer system

VEZI PDF

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii în străinătate

VEZI PDF

Regulament privind organizarea și funcționarea Cantinei Studențești UVVG

VEZI PDF

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis