ORGANIZARE

REFERENDUM

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad ofera acces atat studentilor cat si cadrelor didactice la diferite metode de acreditare, testare si pregatire pentru formarea si avansarea lor profesionala.

ORGANIZARE

REFERENDUM

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad ofera acces atat studentilor cat si cadrelor didactice la diferite metode de acreditare, testare si pregatire pentru formarea si avansarea lor profesionala.

Rezultatul referendumului universitar privind modalitatea de desemnare a rectorului

Hotararea Senatului Universitar  nr. 155/11/09/2023 privind aprobarea organizarii si a metodologie de organizare a referendumului privind metoda de desemnare a rectorului la nivelul UVVG

Calendar

Metodologia de organizare a referendumului

Informare cu privire la data și tema referendumului universitar

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis