Istoric

Coordonare

Director științific:

Prof. Univ. Dr. Louis BEGIONI, Universitatea Roma Tor Vergata , Profesor Emerit, Universitatea din Lille, Franța, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad /  Professeur de Universités de l’Université de Rome Tor Vergata, Professeur émérite de l’Université de Lille, Docteur Honoris Causa de l’Université de l’Ouest  «Vasile Goldiș» d’Arad

Director executiv :

Conf. Univ. Dr. Speranța Milancovici, Decan, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad / maître de conférences, Doyen de la Daculté de Sciences Sociales, Humaines et Education Physique et Sports de l’Université de l’Ouest  «Vasile Goldiș» d’Arad

Comitet științific :

Coralia Adina Cotoraci, prof. univ. dr. habil., Rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Louis Begioni, Prof. Univ. Dr., Universitatea Roma Tor Vergata, Profesor emerit, Universitatea din Lille, Franța, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Speranța Milancovici, Decan , Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Thomas Vercruysse, profesor asociat, Universitatea din Luxembourg

Virginie Besme-Mermé, profesor agreat, psiho-genealogist, Institutul de Psiho-Genealogie, Paris, Franța

Gabriel Balaci, profesor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Radiana Marcu, profesor, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Misiune

Acest institut își propune să dezvolte cercetări în domeniul Logoterapiei, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere al aplicațiilor sale terapeutice.

Acesta poate oferi, de asemenea, sesiuni de formare specializată pentru specialiști din diferite domenii care doresc să interacționeze cu Logoterapia.

Scop

Principalele linii de cercetare:

  • Cercetări teoretice menite să clarifice specificitățile Logoterapiei în raport cu concepțiile existente în domeniul psihicului (psihologie, psihanaliză, psihoterapie, neurologie etc.) și să stabilească un model de referință care să țină seama în special de contribuția inițială a psihicului. dimensiunea noetică.
  • Proiectarea unui model logoterapeutic bazat pe principiile fundamentale enunțate de Viktor Frankl care ține cont de dimensiunile diacronice și sincronice ale experienței pacientului. Acest demers se va baza în special pe munca lui Elisabeth Lukas (autobiografie regizată) și a altor cercetători în logoterapie.
  • Reflecții asupra unui model logoterapeutic integrativ – așa cum propune însuși Viktor Frankl în lucrările sale fundamentale:

– Logoterapie si hipnoza Ericksoniana (Logo-Hypnosis),

– Logoterapie și psihogenealogie,

– Logoterapie și Gestaltterapie,

– Logoterapie si practici medicale,

– etc.

  • Logoterapie și aplicații în domeniul medical, spre exemplu în logo-oncologie:

– reflecție asupra așa-numitelor protocoale „logo-oncologie” pentru îngrijirea bolnavilor de cancer în remisie. Obiectivul ar fi măsurarea impactului terapeutic al „logo-oncologiei” asupra răspunsurilor imune ale pacientului pentru a preveni recidivele. Acest model terapeutic face parte dintr-un sistem sistemic al persoanei umane în care psihicul, sfera soma noetică sunt strâns legate și în care postulăm existența anticorpilor noetici capabili să stârnească traume legate de stres și șocuri emoționale.

Acest protocol poate fi împărțit în 5 faze principale:

1) dezvoltarea concertată a protocolului integrativ „logo-oncologie”.

2) testarea protocolului pe o cohortă de pacienţi în remisie recentă;

3) evaluarea calitativa si cantitativa a rezultatelor obtinute fata de pacientii nesupusi acestui protocol;

4) revizuirea protocolului prin prisma rezultatelor colectate;

5) daca se obtin rezultate semnificative, generalizarea protocolului la un numar mai mare de pacienti.

Logoterapia presupune o perspectivă interdisciplinară, în special cu științele limbajului, care ar putea aduce o contribuție valoroasă în domeniul analizei vorbirii pacientului în vederea determinării structurilor lingvistice caracteristice tulburărilor prezentate.

De asemenea, acest institut va putea oferi specialiștilor din diverse domenii (medicină, psihoterapie, predare, suport personal etc.) sesiuni de instruire orientate pentru a-i face conștienți cu privire la potențialitățile Logoterapiei și aplicațiile acesteia.

Descriere

Direcții de activitate

Din activitățile noastre

Proiecte

CONFERINȚE ȘI WORKSHOP

În 22 mai 2024, Centrul de Cercetări și Formare în Logoterapie din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat un eveniment în parteneriat cu instituții de învățământ din strîinătate, dedicat problematicii atât de actuale și, totodată, dinamice, a logoterapiei.

Discuțiile au atins subiecte complexe, cu caracter interdisciplinar, și au reunit online un număr semnificativ de participanți din țară și din străinătate. Printre aceștia s-au numărat:

Prof. univ. dr. Louis Begioni, Universitatea Roma Tor Vergata, Italia, Director Științific al Centrului de Cercetări și Formare ăn Logoterapie al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Prof.univ. dr. Georges-Elia Sarfati, Director Efrate, Paris, Franța

Lector univ. dr. Gabriel Balaci, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Virginie Bessis Mermé, profesor agreat, psiho-genealogist, Institutul de Psiho-Genealogie, Paris, Franța

conf univ. dr. Thomas Vercruysse, Universitatea din Luxemburg

Scopul acestui workshop a fost îmbunătățirea abilităților profesionale a specialiștilor, oferindu-le acestora oportunitatea de a învăța direct de la experți în domeniu, dar și schimbul de experiență și cunoștințe.

 

 

 

 

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis