DIRECȚIA

FINANCIAR CONTABILĂ

DIRECȚIA

FINANCIAR CONTABILĂ

Prezentare

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin Direcţia Financiar-Contabilă organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune, precum şi activitatea de control financiar intern, în conformitate cu circuitul documentelor şi a deciziei interne pentru delimitarea limitelor de competenţă.

Direcţia Financiar-Contabilă este în directa subordonare a Consiliului de Administrație al universităţii.

Prin activitatea desfăşurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, de asemenea asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare şi a contului anual de execuţie.

Director financiar-contabil
Economist
Coman Constantin

Contact

Direcția Financiar-Contabilă

Adresa: Arad, B-dul. Revoluţiei, nr.94-96 – Rectorat
Tel / Fax: 0257 280 063
E-mail:
contabilitate@uvvg.ro

Orar caserie:

Luni – Joi: 8:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00
Vineri: 8:00 – 09:30 / 11:00 – 13:00

Telefon: 0257 211 884

Regulamentul Direcţiei Financiar-Contabile

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis