FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

DEPARTAMENTUL DREPT

PREZENTARE
COMPONENȚĂ
PLAN OPERAȚIONAL
REGULAMENT

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis