FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

DEPARTAMENTUL DREPT

COMPONENȚĂ

Director departament:

Lect. univ. dr. ANCA MOROȘTEȘ
Tel: 0755542880
E-mail: anca.moroşteş@uvvg.ro
Domenii de cercetare: Drept constituţional şi instituţii politice; Criminalistică

Membrii Consiliului Departamentului de Drept:

Conf. univ. dr. Creţ Daniela Cristina
E-mail: cret.daniela@uvvg.ro
Domenii de cercetare: Drept procesual civil şi Dreptul familiei

Lector univ. dr. MOROȘTEȘ ANCA FLORINA
E-mail: morostes.anca@uvvg.ro

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis