FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

PSIHOLOGIE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE

Misiunea programului de studiu –  Psihologie  – este de a urmări şi de a  realiza excelenţa în cercetarea psihologică, în educaţia profesională, în formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în serviciile psihologice publice şi private de evaluare şi diagnoză, intervenţie psihoterapeutică, investigaţie ştiinţifică şi educaţie.

COMPETENȚE

 • Operarea cu concepte fundamentale domeniului psihologiei;
 • Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie;
 • Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie ;
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei;
 • Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice;
 • Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Orar consultații, programul de studii Psihologie

OCUPAŢII POSIBILE

 • Psiholog;
 • Psiholog şcolar;
 • Profesor în învăţământul preuniversitar;
 • Analist piaţa muncii;
 • Asistent de cercetare în psihologie;
 • Cercetător în psihologie;
 • Consilier forţă de muncă şi şomaj;
 • Consilier orientare privind cariera;
 • Expert centre de perfecţionare;
 • Expert poligraf;
 • Evaluator de competenţe profesionale;
 • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Psihopedagog.

FISE DISCIPLINE

PLANURI DE INVATAMANT

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2020-2023

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2018-2021

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2017-2020

Plan învăţământ specializarea Psihologie 2016-2019

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis