CENTRE DE

STUDII

In cadrul Universitatii sunt cuprinse diverse centre de studii.

Avand ca misiune dezvoltarea continuă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a incheiat parteneriate cu alte universităti și a ajutat la inființarea mai multor centre de cercetare. Unele centre au luat naştere în urma unei necesităţi acute astfel încât universitatea s-a implicat și a facut posibilă existența lor.

CENTRE DE STUDII

In cadrul Universitatii sunt cuprinse diverse centre de studii.

Avand ca misiune dezvoltarea continuă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a incheiat parteneriate cu alte universităti și a ajutat la inființarea mai multor centre de cercetare. Unele centre au luat naştere în urma unei necesităţi acute astfel încât universitatea s-a implicat și a facut posibilă existența lor.

CENTRUL DE CERCETĂRI
SOCIO-UMANE

DETALII

CENTRUL DE STUDII
IUDAICE

DETALII

CENTRUL DE STUDII
GERMANICE „FRIEDRICH SCHILLER”

DETALII

CENTRUL DE CERCETĂRI
„IOAN SLAVICI”

DETALII

CENTRUL DE DIDACTICĂ
ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ

DETALII

CENTRUL DE BIOETICĂ
ȘI STUDII SOCIALE

DETALII

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis