CENTRE DE

STUDII

In cadrul Universitatii sunt cuprinse diverse centre de studii.

Avand ca misiune dezvoltarea continuă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a incheiat parteneriate cu alte universităti și a ajutat la inființarea mai multor centre de cercetare. Unele centre au luat naştere în urma unei necesităţi acute astfel încât universitatea s-a implicat și a facut posibilă existența lor.

CENTRE DE STUDII

In cadrul Universitatii sunt cuprinse diverse centre de studii.

Avand ca misiune dezvoltarea continuă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a incheiat parteneriate cu alte universităti și a ajutat la inființarea mai multor centre de cercetare. Unele centre au luat naştere în urma unei necesităţi acute astfel încât universitatea s-a implicat și a facut posibilă existența lor.

CENTRUL DE CERCETĂRI
SOCIO-UMANE

CENTRUL DE STUDII
IUDAICE

CENTRUL DE STUDII
GERMANICE „FRIEDRICH SCHILLER”

CENTRUL DE CERCETĂRI
„IOAN SLAVICI”

CENTRUL DE DIDACTICĂ
ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ

CENTRUL DE BIOETICĂ
ȘI STUDII SOCIALE

CENTRU DE CERCETARI ȘI FORMARE IN LOGOTERAPIE

CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE „DIMENSIUNI EUROPENE ALE DREPTULUI ROMÂNESC”

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis